Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ekosistem by Mind Map: Ekosistem

1. Populasyon

1.1. Birimidir.

1.1.1. Tür

1.1.1.1. Yaşadığı Yerdir

1.1.1.1.1. Habitat

2. Oluşur.

2.1. Cansız Faktörler

2.1.1. Örnektir.

2.1.1.1. Su

2.1.1.2. Hava

2.1.1.3. Sıcaklık

2.1.1.4. Işık

2.1.1.5. İklim

2.2. Canlı Faktör ler

2.2.1. Örnektir.

2.2.1.1. İnsanlar

2.2.1.2. Hayvanlar

2.2.1.3. Bitkiler

2.2.1.4. Mantarlar

2.2.1.5. Mikroskobik Canlılar

3. İçin önemlidir.

3.1. Biyo-çeşitlilik

3.1.1. Korunmalıdır.

3.1.1.1. Nesli tükenmekte olan canlılar

3.1.1.1.1. Örnektir.

4. Ayrılır.

4.1. Kara Ekosistemi

4.1.1. Sınıflandırılır

4.1.1.1. Çöl Ekosistemi

4.1.1.2. Orman Ekosistemi

4.1.1.3. Buzul Ekosistemi

4.2. Su Ekosistemi

4.2.1. Sınıflandırılır.

4.2.1.1. Tatlı Su Ekosistemi

4.2.1.1.1. Örnektir.

4.2.1.2. Tuzlu su Ekosistemi

4.2.1.2.1. Örnektir.

5. Olumsuz Etkiler.

5.1. Çevre Sorunları

5.1.1. Ayrılır.

5.1.1.1. Yerel Çevre Sorunları

5.1.1.1.1. Başlıcaları.

5.1.1.2. Küresel Çevre Sorunları

5.1.1.2.1. Başlıcaları.

6. Vardır.

7. İncelenyen bilim

7.1. Ekoloji