Sosiaalisen median pelisäännöt (someketti)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sosiaalisen median pelisäännöt (someketti) by Mind Map: Sosiaalisen median pelisäännöt (someketti)

1. Käyttäytyminen Somessa

1.1. Tuo esille kuka olet ja mitä organisaatiota edustat

1.2. Käytä arkikieltä

1.3. Ole rehellinen, läpinäkyvä ja toisia kunnioittava

1.4. Tee selväksi, milloin puhut organisaatiosi puolesta ja milloin omasta näkökulmastasi

1.5. Ole oma itsesi, työsi sallimissa rajoissa

1.6. Tunne yhteisöjen toimintatavat ja kunnioita niitä

1.7. Perustele väittämäsi kovilla faktoilla, muista lähdeviittaukset

1.8. Huolehdi salasanoistasi ja tietoturvasta

2. Miten päästä mukaan Someen?

2.1. Sosiaalisen median hyötyjen/haittojen/kustannusten selvittäminen

2.1.1. Hyötyjä mm. vuorovaikutus, tiedon tuottaminen ja kanavointi, brändin rakentaminen, asiakaspalvelu, kilpailijoiden seuranta, markkinointi...

2.1.2. Haittoja voivat olla mm. julkisuus, inhimilliset virheet, työelämän ja yksityiselämän välisen rajan hämärtyminen, tietoturva, tuottavuus...

2.1.3. Kustannuksia aiheuttavat mm. henkilökunnan ajankäyttö Somen palveluissa, henkilökunnan perehdyttäminen ja koulutus ja SoMeen käytettävän sisällön luomiseen käytettävät resurssit...

2.2. Erilaisiin sosiaalisen median palveluihin/työkaluihin tutustuminen (ts. mihin palveluihin kannattaa liittyä/mihin ei?)

2.2.1. Säännöt ja toimintatavat vaihtelevat eri Somen kanavien ja yhteisöjen välillä

3. Sisällöntuotanto

3.1. Päivitä sisältöä usein, mutta ei niin usein että sitä voidaan pitää spämminä

3.2. Välitä tunnelmia ja tapahtumia reaaliaikaisesti

3.3. Älä käytä päällekäyvää markkinointiviestintää

3.4. Vastaa kommentteihin ja kysymyksiin ripeästi ja ammattimaisesti

3.5. Varmista että tuottamasi sisältö noudattaa lainsäädäntöä (huom. tekijänoikeudet)

4. Somen julkisuus

4.1. Sanat ja kuvat leviävät nopeasti

4.2. Yrityksen sisäisten asioiden kommentoinnissa käytettävä harkintaa (yleensä ei suotavaa)

4.3. Somen luonteeseen kuuluu jakaminen ja yhteisöllisyys

5. Apukysymyksiä varsinaisen "oikean" ohjeistuksen tekoon

5.1. Selkeät

5.1.1. Mihin asioihin voin kommentoida?

5.1.2. Mistä asioista voin kirjoittaa?

5.1.3. Missä kanavissa voin osallistua ja kenen suulla puhun?

5.1.4. Millaisella tyylillä kirjoittamme?

5.2. Inspiroivat

5.2.1. Miksi on tärkeää osallistua sosiaaliseen median keskusteluun?

5.2.2. Mitä hyötyä työntekijälle on esimerkiksi bloggaamisesta?

5.2.3. Miksi sosiaalisen median toimenpiteet ovat yrityksellemme tärkeitä?

5.2.4. Keistä meidän yrityksessämme voimme ottaa mallia?

5.3. Painotetaanko ohjeistuksessa uhkien torjuntaa vai mahdollisuuksien hyödyntämistä?

5.3.1. Rajoitukset ja kontrolli vs kannustus, inspirointi ja yhteistyö