Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EKOSİSTEM by Mind Map: EKOSİSTEM

1. CANLI

1.1. SEVGİ

1.2. NESLİ TÜKENMEKTE OLAN

2. POPULASYON

2.1. TÜR

2.1.1. HABİTAT

3. CANSIZ

4. BESİN ZİNCİRİ

4.1. BESİN AĞI

5. ÇEVRE SORUNLARI

5.1. DÜNYA ÇEVRE SORUNLARI

5.2. ÜLKEMİZ ÇEVRE SORUNLARI

6. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK