Get Started. It's Free
or sign up with your email address
JENAYAH by Mind Map: JENAYAH

1. DEFINISI

1.1. Bahasa: Jinayat yang bermaksud melakukan kesalahan

1.2. Istilah: Pencerobohan terhadapa tubuh badan yang mewajibkan penceroboh itu dikenakan hukuman qisas atau membayar diyat

2. PERBEZAAN

2.1. Jenayah: Khusus untuk kesalahan yang mewajibkan qisas

2.2. Jarimah: Bagi pelbagai kesalahan yang mewajibkan pembalasan had atau ta'zir

3. PENCEROBOHAN YANG MENGAKIBATKAN KEHILANGAN NYAWA (MEMBUNUH)

3.1. 1) Pembunuhan dengan sengaja iaitu dengan niat atau cara yang biasanya boleh mematikan mangsa. Contoh, menetak mangsa dengan sesuatu yang tajam kemudian mangsa mati. Hukuman, qisas/diyat iaitu 100 ekor unta

3.2. 2) Pembunuhan seperti sengaja iaitu tanpa niat atau dengan niat jahat tapi bukan niat untuk membunuh dan menggunkan alat atau cara yang biasanya tidak boleh mematikan mangsa tetapi mangsa mati. Contoh, mencampak mangsa ke dalam air tapi mangas seorang yang mahir berenang, tiba-tiba mati. Hukuman, diyat berat bayaran secara ansur selama 3 tahun

3.3. 3) Pembunuhan dengan tidak sengaja iaitu tanpa niat walaupun guna alat atau cara yang boleh mematikan. Contoh, tertembak manusia ketika berburu rusa. Hukuman, dikenkan diyat ringan bayaran secara ansur selama 3 tahun

4. PENCEROBOHAN YANG BERLAKU KE ATAS ANGGOTA TUBUH BADAN TANPA MEMATIKAN

4.1. 1) Jenayah yang menyebakan kecederaan

4.1.1. a) Kecederaan pada muka dan kepala

4.1.2. b) Kecederaan pada anggota lain

4.2. 2) Jenayah yang menyebabkan hilang anggota

4.2.1. a) Sengaja

4.2.1.1. Dikenakan QISAS

4.2.2. b) Seperti sengaja

4.2.2.1. Dikenakan DIYAT

4.2.3. c) Tidak sengaja

4.2.3.1. Dikenakan DIYAT

4.3. 3) Jenayah yang menyebabkan hilang upaya

4.3.1. Hilang akal, pendengaran, penglihatan, kebolehan menghidu, kebolehan bertutur, suara, deria, kebolehan mengunyah, kebolehan mengeluarkan mani, kebolehan hamil, kebolehan bersetubuh, kebolehan tangan kaki dan lain-lain

4.3.1.1. Dikenakan DIYAT

5. HUKUMAN

5.1. 1) Qisas

5.2. 2) Hudud

5.3. 3) Ta'zir

6. KATEGORI

6.1. Pencerobohan yang mengakibatkan kehilangan nyawa iaitu perbuatan membunuh.

6.2. Pencerobohan yang berlaku ke atas anggota tubuh badan tanpa mematikan mangsa: Contoh, kerat tangan

7. MENURUT IBNU RUSHD - KITAB BIDAYATUL MUJTAHID

7.1. 1) Jenayah ke atas tubuh badan dan nyawa iaitu kesalahan membunuh dan mencederakan

7.2. 2) Jenayah ke atas harta seperti mencuri

7.3. 3) Jenayah ke atas keturunan seperti zina

7.4. 4) Jenayah ke atas maruah seperti qazaf, minum arak