PEDAGOGIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PEDAGOGIKA by Mind Map: PEDAGOGIKA

1. Instytucje Pedagogiczne

1.1. rządowe

1.2. pozarządowe

2. Dyscypliny naukowe w pedagogice

2.1. pedagogika ogólna

2.2. teoria wychowania

2.3. dydaktyka

2.4. pedagogika specjalna

2.4.1. surdopedagogika

2.4.2. tyflopedagogika

2.4.3. oligofrenopedagogika

2.4.4. pedagogika terapeutyczna

2.4.5. pedagogika resocjalizacyjna

2.5. andragogika

2.6. pedautologia

3. Nauki współdziałające

3.1. filozofia

3.2. logika

3.3. historia oświaty i wychowania

3.4. socjologia

3.5. biologia

3.6. medycyna społeczna

3.7. psychologia

3.8. etyka