Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PEDAGOGIKA by Mind Map: PEDAGOGIKA

1. Nauki współdziałające

1.1. filozofia

1.2. logika

1.3. historia oświaty i wychowania

1.4. socjologia

1.5. biologia

1.6. medycyna społeczna

1.7. psychologia

1.8. etyka

2. Instytucje Pedagogiczne

2.1. rządowe

2.2. pozarządowe

3. Dyscypliny naukowe w pedagogice

3.1. pedagogika ogólna

3.2. teoria wychowania

3.3. dydaktyka

3.4. pedagogika specjalna

3.4.1. surdopedagogika

3.4.2. tyflopedagogika

3.4.3. oligofrenopedagogika

3.4.4. pedagogika terapeutyczna

3.4.5. pedagogika resocjalizacyjna

3.5. andragogika

3.6. pedautologia