Bài toán tiếp cận khách hàng

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài toán tiếp cận khách hàng by Mind Map: Bài toán tiếp cận khách hàng

1. Mời khách đến Event/Home Meeting nhờ mối quan hệ

1.1. Kết quả dựa trên suy đoán

1.1.1. Khách sẵn sàng đến hơn do quen biết

1.1.2. Có thể tiếp cận tại nhà nếu khách không đến được Event

1.2. Cần làm thử để kiểm chứng

1.3. Cách thức thực hiện

1.3.1. Dựa vào mối quan hệ cá nhân để mời tới Event

1.3.1.1. Rep: 50%, người giới thiệu 50%

1.3.2. Nhờ người quen giới thiệu để mời tới Event/cuộc hẹn tại nhà

1.3.2.1. Rep: 50%, người giới thiệu 50%

1.3.3. Tổ chức mạng lưới người giới thiệu có ăn chia theo phương pháp truyền miệng

1.3.3.1. Cần họp bàn

2. Tele

2.1. Kết quả

2.1.1. Khách bảo gởi Email, xem thông tin sau đó mới quyết định

2.1.1.1. Cơ hội

2.1.1.1.1. Là cái cớ để gọi lại

2.1.1.2. Thách thức

2.1.1.2.1. Khách sẽ không đọc mail

2.1.1.2.2. Đây là một cách để từ chối nghe điện thoại

2.1.1.3. Giải pháp

2.1.1.4. Nguyên nhân

2.1.1.4.1. Cách giới thiệu chưa thu hút

2.1.1.4.2. Thói quen của khách

2.1.1.4.3. Khách bận

2.1.1.4.4. Phải xem xét, nếu có lợi mới tham gia

2.1.2. Khách từ chối nghe máy

2.1.2.1. Hình thức Sale qua điện thoại như bảo hiểm, thẻ tín dụng khiến nhiều người bị làm phiền nên đâm ra đề phòng

2.1.2.2. Không ai gọi điện đến để tặng hay cho mà chỉ có lấy đi cái gì đó, vì không ai rỗi hơi mà gọi điện nếu không đạt được mục đích gì đó, mà mục đích chung là kiếm tiền

2.1.2.3. Thay đổi cách tiếp cận

2.1.3. Khách nghe máy nhưng từ chối không tham gia

2.1.3.1. Cách giới thiệu chưa thu hút, chưa đủ để gây tò mò

2.1.3.1.1. Cải thiện cách gọi điện

2.1.3.1.2. Đổi Tele man

2.1.3.2. Những người có tiền thường làm biếng đến Event, nếu họ không được chủ động tìm hiểu rõ từ trước

2.1.3.2.1. Đây là văn hóa chung

2.1.3.2.2. Thay đổi cách tiếp cận

2.1.4. Khách báo bận, không sắp xếp được thời gian

2.1.4.1. Một lý do nữa để từ chối khéo

2.1.4.2. Khách bận thực sự

2.1.4.2.1. Follow up

2.1.4.2.2. Ảnh hưởng đến lượng khách đến Event

2.2. Hiệu quả

2.2.1. Tỷ lệ thành công thấp

2.2.2. Không đủ Database khách hàng

2.2.3. Hao phí khách hàng tiềm năng

2.2.4. Không chủ động được lượng khách mời