LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG & ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ (14h - Thứ 7, ngày 26/5) - Quy mô: 80 người. Diễn ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG & ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ (14h - Thứ 7, ngày 26/5) - Quy mô: 80 người. Diễn giả: Quách Tĩnh - Đối tượng: 30% sinh viên xác định theo MKT, 65% MKT executive 1-2 năm ở các công ty SME phải đa di năng hoặc chưa có trưởng BP nên phải tự làm, 5% chủ SME cần biết để tự làm hoặc approve kế hoạch của nhân viên - Sau sự kiện, người tham gia sẽ có cái nhìn tổng quan về lập kế hoạch truyền thông bài bản & có hệ thống, có thể về review lại công việc hiện tại và cải tiến by Mind Map: LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG & ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ (14h - Thứ 7, ngày 26/5)  - Quy mô: 80 người. Diễn giả: Quách Tĩnh  - Đối tượng: 30% sinh viên xác định theo MKT, 65% MKT executive 1-2 năm ở các công ty SME phải đa di năng hoặc chưa có trưởng BP nên phải tự làm, 5% chủ SME cần biết để tự làm hoặc approve kế hoạch của nhân viên  - Sau sự kiện, người tham gia sẽ có cái nhìn tổng quan về lập kế hoạch truyền thông bài bản & có hệ thống, có thể về review lại công việc hiện tại và cải tiến

1. Phần 4 - Thuyết trình - 20p

1.1. Dán tất cả bài của nhóm lên tường

1.2. Giảng viên đi xem 1 lượt trong khi teabreak để chọn ra 2 nhóm tốt nhất

1.3. Chọn 2 nhóm tốt nhất lên trình bày về bài làm của nhóm

2. Phần 5 - Q&A - 30p

2.1. Khách sẽ có những câu hỏi chi tiết liên quan đến các yếu tố để làm truyền thông (content, chạy ads, đo lường,...)

3. Phần 5 - Tổng kết & kết thúc - 10 p

4. Phần 1 - Lý thuyết cơ bản (nội dung bài 6 Thinking) - 60p

4.1. Target audience: nói sơ qua về quy trình xác định chân dung khách hàng mục tiêu, những điểm cần lưu ý, tầm quan trọng

4.2. Objective: Phương pháp xác định KPIs? Nói thêm về việc bổ từ mục tiêu kinh doanh xuống mục tiêu MKT

4.3. Communication design

4.3.1. Key message (thông điệp)

4.3.2. Key visual (hình ảnh chủ đạo)

4.4. Channels

4.4.1. Lựa chọn kênh truyền thông: ASPP - DEW (Ads - Sales Promotion - PR - Personal selling - Direct MKT - Event - WOM)

4.5. Budget

4.5.1. Dùng bao nhiêu tiền thì hiệu quả? Phân bổ tiền cho các kênh như thế nào?

4.6. Evaluation

4.6.1. Các cách đo lường

5. Phần 2 - Thực hành - 45 phút

5.1. Chia khán phòng thành 8 nhóm, mỗi nhóm 10 người

5.2. Chuẩn bị 8 đề bài khác nhau, mỗi nhóm sẽ phải ra được Target Audience, media objective, key message, chọn channel, phân bổ budget

5.3. Phát cho mỗi nhóm giấy A0 để brainstorm và thể hiện plan (mindmap, kẻ bảng,...)

5.4. Trợ giảng: Người nhà Markus Ella và alumni

6. Phần 3 - Teabreak - 15 phút