Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kool by Mind Map: Kool

1. kirjutama

2. laulma

3. joonistama

4. sporti teha

5. õppima

6. lugema

7. õppeained

7.1. vene keel

7.2. eesti keel

7.3. inglise keel

7.4. ajalugu

7.5. matemaatika

7.6. loodusõpetus

8. arvutama

9. Õppevahend

9.1. jöönlaud