Atomet dhe Radioaktiviteti

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Atomet dhe Radioaktiviteti by Mind Map: Atomet dhe Radioaktiviteti

1. Zberthimet radioaktive

1.1. Zberthimi alfa

1.1.1. Fluks berthamash

1.2. Zberthimi beta

1.2.1. Beta (-) Fluks elektronesh

1.2.2. Beta (+) Fluks pozitronesh

1.3. Zberthimi gama

1.3.1. Fluks fotonesh

2. Energjia berthamore

2.1. Ndarja berthamore (fisioni)

2.2. Bashkimi berthamor (fusioni)

2.3. Energjia ne vetvete ka mase

2.3.1. E = mc2

3. Modelet e atomit

3.1. Modeli i Tomsonit

3.2. Modeli i Radherfordit

3.3. Hipoteza e Maks-Plankut

3.4. Modeli i Radherford-Borit

4. Grimcat perberese te atomit

4.1. Grimcat themelore

4.1.1. Elektronet

4.2. Grimcat jo themelore

4.2.1. Protonet (2 kuarke te siperm dhe 1 kuark i poshtem)

4.2.2. Neutronet (2 kuarke te poshtem dhe 1 kuark i siperm)

5. Atomi

5.1. Ndertimi i atomit

5.1.1. Berthama

5.1.1.1. Protonet (+)

5.1.1.2. Neutronet (pa ngarkese)

5.1.2. Elektronet (-)

5.2. Numri atomik = nr. protoneve ( Z )

5.3. Numri i mases (nukloneve) = nr.protoneve + nr.neutroneve ( A=N+Z )

5.4. Izotopet - atome te te njejtit element qe kane te njejtin numer atomik, por numer te ndryshem neutronesh ne berthame.

6. Rrezatimet

6.1. Rrezatimi jonizues

6.1.1. Atomet behen jone kur :

6.1.1.1. humbasin elektrone (+)

6.1.1.2. fitojne elektrone (-)

6.1.2. Llojet

6.1.2.1. Rrezatimi ultravjollce

6.1.2.2. Rrezet X

6.2. Rrezatimi berthamor

6.2.1. Grimcat alfa

6.2.1.1. Efekti jonizues me i forte se grimcat beta.

6.2.1.2. Jo shume depertuese (ndalohet nga shtrese letre)

6.2.1.3. Shpejtesi me e vogel

6.2.1.4. Devijohen nga nje fushe magnetike

6.2.1.5. Masa e larte

6.2.2. Grimcat beta

6.2.2.1. Efekti jonizues i dobet

6.2.2.2. Depertues (ndalohet nga nje shtres alumini)

6.2.2.3. Shpejtesi me madhe

6.2.2.4. Devijohen nga nje fushe magnetike

6.2.2.5. Masa e ulet

6.2.3. Rrezet gama

6.2.3.1. Shume depertues

6.2.3.2. Nuk devijohet nga fusha magnetike

6.2.3.3. Efekti jonizues shume i dobet

6.2.3.4. Nuk ka mase

6.2.3.5. Shpejtesia e drites