Get Started. It's Free
or sign up with your email address
The King by Mind Map: The King

1. TẦM NHÌN ĐỘI NHÓM

1.1. Trở thành đội nhóm với tinh thần làm việc cực kì ổn định và duy trì động lực cao cùng mức thu nhập tối thiểu 1 tháng của tất cả tv là từ 1tr đổ lên

1.2. trở thành Tập thể The KING luôn giữ thái độ chủ động học tập phát triển sáng tạo trong công việc

1.3. tạo ra những ae luôn sẵn sàng máu chiến không cá nhân chỉ tập thế, không lý do chỉ kể quả

1.4. Phát triển định hướng chính xác theo hướng của một công ty

2. Mục Tiêu Đội nhóm tới tháng 9

2.1. Mục Tiêu đội nhóm về nhân sự

2.1.1. 1 leader tập sự

2.1.1.1. Đức Minh

2.1.1.1.1. Đào tạo và theo sát kèm cho Thành thạo các kĩ năng

2.1.2. 8 cvkd

2.1.2.1. Từ hai khóa thực tập sinh tháng 7 và 8

2.1.2.1.1. Tháng 7

2.1.2.1.2. Tháng 8

2.1.2.2. Nội Dung đào tạo

2.1.2.2.1. về kĩ năng bán hàng

2.1.2.2.2. kĩ năng CSKH

2.1.2.2.3. Kĩ năng tele

2.1.2.2.4. định hướng mục tiêu cho thành viên

2.1.2.2.5. Lên động lực

2.1.3. 3 bạn ctv bắt đầu làm việc từ 01/09

2.1.3.1. Đăng bài tuyển trong các nhóm hà đông vs nội dung content dc học hỏi và phát triển

2.1.3.2. Phỏng vấn set up liên tục 3 ngày đào tạo kĩ năng

2.1.3.2.1. NIỀM TIN SẢN PHẨM

2.1.3.2.2. KĨ năng bán hàng

2.1.3.2.3. KĨ NĂNG cskh

2.1.4. 30 bạn TTS trong khóa cuối tháng 8

2.1.4.1. Khai thác nóng ấm và up sale các thành viên cũ và cVKD mới

2.1.4.2. ĐĂNG BÀI TUYỂN THÊM

2.1.4.3. ĐI SALE 1-1