Цели изрази

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Цели изрази by Mind Map: Цели изрази

1. Едночлени

1.1. Цял израз , който е константа, променлива или произведение на константи и променливи

1.2. Нормален вид

1.2.1. Нормален вид на едночлен- на първо място се записват константите

1.2.1.1. Едночлени, които имат един и същ нормален вид или се различават само по коефициентите си, се наричат подобни

1.2.1.1.1. Когато се събират и изваждат подобни едночлени, казваме , че се извършва приведение

1.3. Сборът от степенните показатели на променливите в едночлен, с ненулев коефициент, се нарича степен на едночлен

2. Числена стойност на израза наричаме число , което се получава при заместване на буквите с числени стойности и извършване на означените действи

3. В един израз могат да присъсват букви , които заместват числа

4. Изрази, които не съдържат променливи в знаменател

4.1. В един израз могат да присъсват букви , които заместват числа

5. Многочлени

5.1. Израз, който е сбор от едночлени, се нарича многочлен

5.2. Нормален вид

5.2.1. Привеждане на многочлен в нормален вид означава той да бъде записан като сбор от неподобни едночлени в нормален вид

5.3. Степен на многочлен в нормален вид се нарича най-високата от степените на едночлените му. Коефициентът пред най-високата степен се нарича старши коефициент, а коефициентът пред нулева степен се нарича свободен член на многочлена

5.4. Събиране и изваждане на многочлени

5.4.1. Събиране на многочлени

5.4.1.1. v = 5x + 2y + 2

5.4.2. Изваждане на многочлени

5.4.2.1. w = 7x – 5

5.5. Умножение на многочлени

5.5.1. Умножение на многочлен с едночлен

5.5.1.1. Всеки член на многочлена се умножава с едночлена и получените едночлени се събират

5.5.1.1.1. a.(b + c) = a.b + a.c

5.5.2. Умножение на многочлен с многочлен

5.5.2.1. Всеки член на единия многочлен се умножава с всеки член на другия многочлен и получените едночлени се събират

5.5.2.1.1. 15ax 2 – 6bx 2 – 20ay 3 + 8by 3