LES MIGRACIONS HUMANES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LES MIGRACIONS HUMANES by Mind Map: LES MIGRACIONS HUMANES

1. Causes:

2. Violència

3. Pobresa

4. Guerres

5. Conseqüencies:

6. Desnutrició

7. Pèrdua de documentació

8. Estafes

9. Xenofòbia

10. Nord-Nord

11. Turisme

12. Nord-Sud

13. Millonaris

14. Treball

15. Viatjes

16. Sud-Nord

17. Causes polítiques

18. Causes Religioses

19. Estudis

20. Guerres

21. Polítiques

22. Familiars

23. Fenòmens Naturals

24. Falta d'Oportunitats

25. Aprenentatge

26. Efectes psicológics

27. Amenaces Culturals

28. Treball

29. Sud-Sud

30. Fugir de seu País

31. Guerres

32. Deixar les seves cases