Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cancer/Palliation by Mind Map: Cancer/Palliation

1. Cancerformer

1.1. Mammae

1.2. Pulmonalis

1.3. Prostata

2. Sygepleje

2.1. Palliation

2.2. Klinisk beslutningstagen (klinisk lederskab)

2.2.1. Chin og Kramer

2.3. Kari Martinsen

2.3.1. Det faglige skøn

2.4. Patientsikkerhed/UTH

2.5. Katie Eriksson

2.5.1. Lidelse

2.6. Eksistentielle og åndlig omsorg

2.7. Janice Morse

2.8. Smertebehandling

2.8.1. Tryghedskassen

2.8.2. NRS - smertescore

2.9. De 6 s'er - hospice djursland (palliations pp)

3. Farmakologi

3.1. Analgetika

3.1.1. Primær Analgetika

3.1.1.1. Opioider(opiumsvalmue)

3.1.1.1.1. Generel virkning

3.1.1.2. Svagtvirkende non-opiodie analgetika

3.1.1.2.1. Acetylsalicylsyre

3.1.1.2.2. Paracetamol

3.1.1.3. Kombinationpræparater

3.1.1.3.1. Kombi af opioid og svagtvirkende non-opiodt analgetikum

3.1.1.4. NSAID - virkning (se ASA)

3.1.1.4.1. Non-selektive NSAID - hæmmer både COX1 og 2

3.1.1.4.2. Selektive COX2 hæmmere

3.1.2. Sekundær analgetika

3.1.2.1. Lægemidler som er beregnet til noget andet end smertelindring

3.2. Antibiotika

3.2.1. Baktericidt (dræbende) og bakteriostatisk (hæmmer væksten). Kan være smal eller bredspektrede alt efter hvor mange arter lægemidlet angriber. Bredspektrede rammer normalfloraen i højere grad en smal. Risiko for resistens (undgå unødvendig brug af især bred antibiotika) Hæmmer forskellige steder i bakteriers (ser anderledes ud end vores celler) stofskiftesyntese fx. proteinsyntese og cellevægssyntese

3.2.1.1. Antibiotika til inhalation

3.2.1.2. Antibiotika til systemisk brug

3.3. Hormonbehandling

3.4. Kemoterapi

3.5. Stråling

3.6. OP

3.6.1. Mastektomi

3.6.2. Prostatektomi

4. Organisation og ledelse

4.1. Klinisk lederskab

4.2. Palliativ teams opbygning

4.3. Overgange mellem sektorer - SAMBO

4.4. Organisationskultur

4.5. Kvalitetesudvikling

4.5.1. Forskningmetodologi

4.5.1.1. Kvaliativ/Kvantitativ

4.5.1.2. Kræftensbekæmpelse artikler

4.5.2. PDSA

4.6. Plejeformer

4.6.1. Palliativt team - teamorganisering

4.7. Delegering

4.7.1. De 5 rigtige

4.8. Pakkeforløb

4.9. Leavitt - Ry modellen

5. Etik

5.1. Anbefalinger for palliativ indsats

5.2. Sygeplejeetiske retningslinjer

5.3. Trussel af livsværdier - teodicé problemet