Соціальна робота в Україні

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Соціальна робота в Україні by Mind Map: Соціальна робота в Україні

1. Застосування методів соціальної роботи обумовлено специфікою об'єкта, на якого спрямована практична діяльність, і його індивідуальної чи соціальною проблемою. Виділяють наступні групи методів:

2. Професійна соціальна робота пов'язана з діяльністю служб та установ соціального захисту населення.

3. Отже, соціальна робота виступає як процес соціальної діяльності, здійснюваної в різних підсистемах суспільства. У сучасних умовах ускладнення соціуму і появи множинних глобальних і локальних проблем вона набуває особливого значення, дозволяючи надавати різноманітні види допомоги нужденним у ній громадянам.

4. за формами соціальної роботи: економічні, правові, адміністративно-управлінські, медико-соціальні, психолого-педагогічні та ін;

4.1. по об'єктах соціальної роботи: методи роботи з групою, в громаді, індивідуальної роботи і т.д.;

4.1.1. по суб'єктам соціальної роботи: методи, застосовувані фахівцем, колективом соціальної служби, органом управління та ін

5. Перший аспект - надання індивідуальної допомоги людині або групі, мають проблеми. Соціальна робота, перш за все, пов'язана із захистом особи, її прав та інтересів.

5.1. Третій аспект практики соціальної роботи - це здійснення превентивної (попереджувальної) діяльності в соціальній сфері.

5.1.1. Другий аспект - активізація потенціалу осіб, які мають проблеми, з метою самодопомоги. У процесі спільної з фахівцем діяльності за рішенням конкретної проблеми клієнт повинен мати можливість розкрити свою індивідуальність і реалізувати здібності. У зв'язку з цим актуальним є створення умов, в яких люди можуть в максимальній мірі проявити свою суб'єктність, самостійно контролюючи власну життєдіяльність, і навчитися робити вибір з безлічі варіантів подальшого розвитку. Зокрема, у клієнтів має сформуватися вміння усвідомлювати свою поведінку і діяти відповідно до змінилися уявленнями про особистісної та соціальної ситуації.

6. Теорія соціальної роботи являє собою область знань про закономірності організації і вдосконалення соціальної роботи як практичної діяльності.

6.1. Практика соціальної роботи, насамперед, є спільною діяльністю суб'єктів та об'єктів соціальної роботи з досягнення соціального благополуччя людини.