Get Started. It's Free
or sign up with your email address
hiriak by Mind Map: hiriak

1. definizioa

1.1. bere inguru osoa antolatzeko gaitasuna

1.2. elemento nagusia etorbideak lirateke sabide eta irtera zabalak

1.3. hiriak izateko 10.000 biztalle izan behar ditu

2. hirien morfologia

2.1. kokapena

2.1.1. ingurune geografikoa

2.2. kokalekua

2.2.1. topografikoa eta garrantzitsua da

2.3. plano motak

2.3.1. regulara

2.3.2. irregularrak

2.3.3. ortogonala

2.3.4. eraikuntza

2.3.4.1. bibe irekia eta itxia

2.3.4.2. blokea edo familia bakarrekoa

3. hiriaren egitura

3.1. kotzetua

3.1.1. morfologia eta erabilera ikusita atal desberdinak dira

3.2. alde zaharra

3.2.1. industria aurrekoa

3.3. zalgunea

3.3.1. industria garaikoa

3.4. periferia

3.4.1. gaurkoa

4. hiri sistemak

4.1. bigarren sektorea

4.2. lehen sektoreak

4.3. hirugarren ,sektorea