Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vand by Mind Map: Vand

1. Kredsløb

1.1. Vandets kredsløb

2. Hungersnød

2.1. Tørke

2.2. Afrika

3. Fordampning

4. Istid

5. Rensning

5.1. Uren vand

6. Mars

6.1. Væske til eller fra mars

7. Filtrering

7.1. Fx) Filtrering af salt vand