En jord i forandring

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
En jord i forandring by Mind Map: En jord i forandring

1. Kunnskapsløftet

2. Arbeidskrav

3. Kopi av Cyanobakterie - hentet fra Trigger

4. New node

5. Trigger kpt 1

6. Jordskjelv

7. Erosjon

8. Ressurser

9. Cyanobakterien

10. Nrk

11. En kort repetisjon...

12. Mineraler

13. Platedrift

14. New node