En jord i forandring

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
En jord i forandring by Mind Map: En jord i forandring

1. Kunnskapsløftet

2. Jordskjelv

3. Erosjon

4. Ressurser

5. Arbeidskrav

6. Cyanobakterien

7. Nrk

8. En kort repetisjon...

9. Mineraler

10. Platedrift

11. Kopi av Cyanobakterie - hentet fra Trigger

12. New node

13. Trigger kpt 1

14. New node