Kutatói kompetenciák területei

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kutatói kompetenciák területei by Mind Map: Kutatói kompetenciák területei

1. 1. Önismeret, önértékelés, önhatékonyság, önmenedzsment: „megtalálni önmagad”

1.1. nyitottság

1.2. kreativitás

1.3. pozitív beállítódás

1.4. megbízhatóság

1.5. rácsodálkozás képessége

1.6. többsíkú gondolkodás

1.7. teljesítőképesség

1.8. elkötelezettség

1.9. hibákból tanulás képessége

1.10. alázat a munka iránt

1.11. érzelmi stabilitás

1.12. kockázatkezelés képessége

2. 2. Szakmai ismeretek

2.1. rugalmasság

2.2. kreativitás

2.3. önálló döntéshozatal

2.4. cselekvőképesség

2.5. stratégia alkotás képessése

2.6. naprakészség

2.7. problémaérzékenység

2.8. problémaelemző készség

2.9. logikus gondolkodás

2.10. terhelhetőség

2.11. kudarctűrőképesség

2.12. kritikatűrő képesség

2.13. kitartás

2.14. pontosság

2.15. becsületesség

2.16. lelkiismeretesség

3. 3. Work-life balance

3.1. egészséges életmód

3.2. time menedzsment

3.3. stresszmenedzsment

3.4. szerepek

3.5. nézetek

3.6. hiedelmek

3.7. motiváció

3.8. énhatékonyság

3.9. priorizálás képessége

4. 4. Team munka, vezetés

4.1. tudatos karrierépítés

4.2. projekt menedzsment szemlélet

4.3. vezetői ismeretek és képességek

4.4. együttműködés képessége

4.5. felelősségvállalás

4.6. lojalitás

4.7. kommunikáció

4.8. IKT

4.9. idegennyelvtudás

5. 5. Kíváncsiság, tudomány iránti alázat, a „gondolat”, nonkonformizmus

5.1. szakmai tudás

5.2. team és hálózati (hazai és nemzetközi) munka

5.3. pályázati munka – projektmenedzsment

5.4. kommunikáció

5.5. időgazdálkodás

6. 0. Kulcskompetenciák

6.1. feleősségtudat

6.2. kritikus szemlélet

6.3. etikus hozzáállás

6.4. vezetői képességek

6.5. kommunikáció anyanyelven, idegen nyelven

6.6. matamatikai gondolkodás, számszerűsítési készég

6.7. informatika kompetencia

6.8. problémamegoldó készség

6.9. az önfejlesztés képessége

6.10. rendszergondolkodás