Konsep Islam sebagai Ad-Din

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konsep Islam sebagai Ad-Din by Mind Map: Konsep Islam sebagai Ad-Din

1. pemerintahan, pentadbiran, pengiraan, pembalasan, kepatuhan dan ketaatan serta peraturan dan cara hidup

2. Cara hidup seseorang dalam kehidupan seharian merangkumi semua aspek kehidupan seperti perlakuan, sikap, pernyataan dan lain-lain

2.1. Kerpercayan kepada Tuhan, atau sesuatu kuada yang qhaib dan sakti seperti Dewa, jin dan selain kawujudan allah.

3. Kerpercayaan kepada yang kudus, menyatakan diri pada hubungan dengan Dia dalam bentuk ritual, membentuk sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu

4. BAHASA

5. BAHASA

5.1. Berasal daripada bahasa sanskrit (gam)

5.2. Diberi penambahan awalan dan akhiran “A” -dan menjadi AGAMA

6. Cara hidup merangkumi kepercayaan dan keyakinan tingkahlaku dan tindakan serta amalan seseorang. Ia meliputi seluruh aspek kehidupan manusia

7. Makna Ad-Din

7.1. ISTILAH

8. MAKNA AGAMA

8.1. ISTILAH

9. Perbezaan Ad-din dengan Agama

9.1. AD DIN

9.2. AGAMA

9.2.1. Agama adalah satu anutan tetapi ad din lebih dari itu.