Matlamat Sistem Pendidikan Tamadun China

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matlamat Sistem Pendidikan Tamadun China by Mind Map: Matlamat Sistem Pendidikan Tamadun China

1. Membezakan golongan Elit dan golongan biasa

2. Memilih pegawai kerajaan

3. Memupuk nilai moral dan etika

4. Lulus Peperiksaan Perkhidmatan Awam

5. Mengekalkan Ajaran Konfucianisme