การดำเนินการเมื่อแขกออกจากโรงแรม การรับคืนห้อง และการเรียกเก็บค่าบริการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การดำเนินการเมื่อแขกออกจากโรงแรม การรับคืนห้อง และการเรียกเก็บค่าบริการ by Mind Map: การดำเนินการเมื่อแขกออกจากโรงแรม การรับคืนห้อง และการเรียกเก็บค่าบริการ

1. การดำเนินการ "หลังจากแขกออกจากโรงแรม"

1.1. การให้บริการภายยหลัง

1.1.1. สิ่งของที่ตกค้างที่โรงแรมเพราะแขกลืม

1.2. ใช้ฟอร์ม Notification

1.2.1. ให้ทราบว่าห้องนี้ปิดบัญชีแล้ว

1.2.2. ไปใช้บริการส่วนอื่นๆ ต้องชำระเงินสด

1.3. ใช้ Guest History

1.3.1. เป็นเครื่องมือการขายครั้งต่อไป

1.4. จัดทำรายงานสถิติ

1.4.1. การสำรวจตลาด

1.4.2. Daily Room Report

1.4.3. Room Occupancy

1.4.4. Average Room Rate (Arr)

1.4.5. Revenue Per Availiable Room : RavPAR

2. การรับชำระเงิน

2.1. เงินสด

2.2. เงินเชื่อ

2.2.1. Hotel Voucher

2.2.2. Master Account : Corporate

2.2.3. Charge Cards

3. ขั้นตอนการตอนการรับชำระเงิน

3.1. Local Currency

3.2. Foreign Currency

3.3. Travel Chrqe

3.4. Bank Cheqe

3.4.1. โรงแรทจะไม่เช็คย้อนหลัง

3.5. Credit Card

4. การรับคืนห้องพัก Check-Out

4.1. กระบวนการให้บริการแขกระยะสุดท้าย

4.2. เวลาการคืนห้องพัก Check-Out Time

4.3. พนักงานการเงินส่วนน้าเป็นผู้ดูแล

5. การดำเนินการ "ช่วงที่แขกใกล้ออกจากโรงแรม"

5.1. จัดพิมพ์ข้อมูลของแขกลง Expected Departure List

5.2. แขกออกจากโรงแรมตามกำหนดหรือไม่ 11.00-13.00

5.3. จัดทำบัญชีเพื่อให้แขกชำระเงิน

5.3.1. Guest Folio

5.3.1.1. บัญชี่ประจำตัวแขกแต่ละราย

5.3.2. Master Account : Corporate

5.3.2.1. ควบคู่กับบัญชีส่วนตัว / ติดต่อเข้าพักในนามองค์กร องค์กรรับผิดชอบหลักเท่านั้น

5.3.3. Master Account : Travel Agency

5.3.3.1. แขกรับผิดชอบทั้งหมดเว้นที่ระบุไว้ใน Voucher

5.3.4. House Account บัญชีกลางของโรงแรม

5.4. การให้บริการจดหมายหรือไปรษณ๊ย์ภัณฑ์

5.4.1. แขกกรอก Forwarding card

5.5. การใช้แบบฟอร์มขนสัมภาระ Luggage Pass

5.5.1. เพื่อให้ทราบว่าแขกชำระเงินแล้วเอาของขึ้นรถได้

5.6. การเรียกเก็บกุญแจคืนจากแขก

5.6.1. กุญแจคืนกับพนักงานส่วนหน้า หรือพนักงานขนสัมภาระ

5.6.2. ตรวจสอบจาก Expected Departure List หรือ Rooming List

5.6.3. แขกอาจทิ้งกุญแจไว้ในห้องพัก

5.7. การใช้เทคนิคในการสร้างความประทับใจและการขายห้องพักล่วงหน้า

5.7.1. Last Impresstion

6. การรับคืนห้องพัก

6.1. Grreting Guest

6.2. Checking Check-Out Information system

6.3. Checking Gust Folio and Expense

6.4. Reconfirming Guest Folio and Other Account

6.5. Setteling the Account

6.6. Updating Room Satatus

6.7. Recording Guest Profile

6.8. Informating Concerned Department