Living Lab per la Sostenibilitat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Living Lab per la Sostenibilitat by Mind Map: Living Lab per la Sostenibilitat

1. Llavorae

1.1. SAVIAE

1.1.1. Mercat On-Line saviae

1.1.1.1. Cada Productor tindrà una botiga individual

1.1.2. Planificador de cultius saviae

1.1.3. Accions

1.2. CEDRICAT

1.3. DINAMIS

1.4. Ajuntament Manresa

1.4.1. Fund. Altaia Hospitals

1.4.2. F. Alicia.StBene del Bages

1.4.3. Centre Penitenciari

1.4.4. C. Tecnològic

1.5. APRODISCA

2. Agricultura Social d'Humana

2.1. PuntEco Lleida

2.2. Amunt.Ebre

2.2.1. amuntebre.saviae.com

2.3. TacOsona

2.4. agriculturasocial.saviae.com

3. Plataforma tecnològica 2013-15

3.1. Soy Sostenible

3.2. Agrofood Conect-EU

3.2.1. Agriproxi

3.2.1.1. ParcAgr.BaixL

3.2.1.1.1. Aj.lleida

3.2.2. XCT

3.2.3. 7é Programa Marc Investigació. Acció 10

3.2.3.1. KBBE

3.2.3.1.1. Investigació

3.2.3.2. Life governance

3.2.3.2.1. Diputació de Barcelona

3.2.3.3. Interreg

3.2.3.3.1. Clúster ccvo. Acció 10

3.2.3.3.2. continuïtat MED

3.2.3.4. política europea agrària

3.3. Projecte Innovador SOC 2014-15

3.4. MinkaDev

3.4.1. eSinergy

3.4.1.1. Fidecom

3.4.2. Instituto de Desarrollo Ecológico de Perú

3.4.2.1. Mujer y Sociedad

3.4.3. NaturaPicaflor

4. DINAMIS 2004-2011

4.1. Gastroteca

4.1.1. Guia compra pagès

4.1.1.1. guia compra a pages

4.1.1.1.1. gastroteca compra a pages

4.2. RURURBAL

4.2.1. CC Valles Orientall

4.2.1.1. Diagnosi menjadors escolars

4.2.2. Diputació de Barcelona

4.2.2.1. www.proparc.cat

4.2.2.1.1. mapa montseny productors

4.3. Dinamis. Desenvolupament i Innovació Ambiental i Social www.dinamis.cat

4.3.1. Educació Ambiental

4.3.2. Enginyeria Ambiental

4.3.3. Desenvolupament rural

4.3.4. Promoció econòmica

4.4. dinam.saviae.com

4.4.1. Plataforma Dinam.cat

4.4.1.1. Simulació de menús

4.4.1.2. simulació de producció

4.4.2. Estudi productors

4.4.2.1. Servei assessorament en comercialització

4.4.2.2. formació. Setmana Dina'm.

4.4.2.3. Presentació al Forum Gastronòmic

4.4.2.4. Mercats

4.4.2.4.1. C.Moianes

4.4.2.4.2. Mercats Món Empordà

4.4.3. Cuina pilot 100% eco-local

4.4.4. Prova pilot pa ecològic

4.4.4.1. Fleca moner

4.4.5. Estudi consumidors col·lectius/escoles

4.4.5.1. Indicadors evolució de menjadors escolars ecològics

4.4.5.2. Model sensibilització multinivell.

4.4.5.2.1. Setmana x canviar el planeta menjant

4.4.5.2.2. Tallers i visites a granges

4.4.6. Central Distribució producte ecològics Fundació Onyar

5. DYNAMIS 2012-2013 dynamis.saviae.com

5.1. Agricultura sostenible 2.0

5.1.1. Saviae.com Mercat on-line

5.1.2. www.hesperides.eu

5.1.2.1. Producció integrada

5.1.2.2. IRTA

5.1.2.3. Quader de camp Hesperides fruita

5.1.2.3.1. Quadern de camp Hesperides fruita

5.1.2.4. Domenio Vitis

5.1.3. Easy Innova

5.1.3.1. FesEdit. Mobilitat sostenible

5.1.3.1.1. www.res.cat. Moneda Social

5.1.3.2. Portam saviae

5.1.3.2.1. Agrologist

5.2. Xarxes socials

5.2.1. Comunicació interna

5.2.1.1. Redmine

5.2.1.2. Scrum

5.2.1.3. Mindminster

5.2.2. externa

5.2.2.1. Webs

5.2.2.1.1. Google Analytics

5.2.2.1.2. Butlletí MailChimp

5.2.2.2. Xarxes socials

5.2.2.2.1. Linkedin

5.2.2.2.2. Twitter

5.2.2.2.3. Facebook

5.2.2.2.4. Altres Xarxes socials

5.2.2.2.5. Community manager

5.3. ESSAVIA

5.3.1. Territoris SAVIS

5.3.1.1. www.proparc.cat

5.3.1.1.1. Parc Natural Montseny www.montseny.essavia.com

5.3.1.1.2. Diba Àrea Espais Naturals

5.3.2. Nou Dinam.cat i Enquestes a escoles

5.3.2.1. Plataforma Congrès Comer en la Escuela