Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Delfiner by Mind Map: Delfiner

1. Föda

1.1. Animalisk

1.1.1. Fisk

1.1.2. Bläckfisk

1.2. Späckhuggaren

1.2.1. Däggdjur

1.2.2. sälar

1.2.3. Delfinner

2. Barn

2.1. Dräktig när den är 1år

2.2. Mamman tar hand om unge i 6år

2.3. Ungen kan äta föda efter några månader.

3. Utseende

3.1. 1-4 m långa

3.2. Svart på ryggen vit på magen

3.3. Vattenlevande däggdjur

4. Var?

4.1. Alla världshav

5. Annat

5.1. Kan höra ljud 220 kHz

5.2. Bra syn och hörsel

5.3. Skyddar pers från haj.

5.4. Har hjälp många männsikor

5.5. Ca 55km/h snabb

6. Under vattnet

6.1. Kan va 15min under vattnet.

6.2. Dyka 300m djupt

6.3. Nere för föda