Er UST ógn eða tækifæri

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Er UST ógn eða tækifæri by Mind Map: Er UST ógn eða tækifæri

1. 1. Inngangur 1-2 bls.

1.1. Mótun almennrar rannsóknarspurningar og afmörkun efnis. Taka útgangspunkt í álitamáli, tryggja frá byrjun að kenningar hafi sterkan sess.

2. 2. Kenningafræðilegur bakgrunnur 8-10 bls.

2.1. Kenningain skoðuð vandlega, hið innra samhengi hennar á hverju hún er byggð, hvaða samfélagsfyrirbrigði hún á að lýsa eða skýra o.s.frv. Hvernig nálgast maður viðkomandi rannsóknarverkefni út frá þessari kenningu? Mikilvægt að skilgreina þau hugtök sem nota á og gæta þess að þau séu vel tengd fræðilegum forsendum verkefnis þ.e. kenningunum.

2.2. 2.1 Skilgreiningar

2.3. 2.2. Dewey - tækifæri - Helgi og Torfi

2.4. 2.3 Bourdieu - ógnir - Brynjólfur og Sólveig

3. 3. Rannsóknir 4 - 6 bls.

3.1. Leitað er að rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessu sviði í ýmsum löndum. Framkvæma þarf leit út frá viðeigandi lykilorðum, skoða úrdrætti og velja nokkrar greinar – sem kannski leiða hópinn áfram að öðrum rannsóknum. Rannsóknirnar þurfa að tengjast bæði viðfangsefni og kenningu, ekki endilega þannig að kenningunni hafi verið beitt heldur að skoðuð séu svipuð atriði og kenningin beinist að. Ekki er ætlast til að margar rannsóknir verði skoðaðar ofan í kjölinn í þessu verkefni, en það þarf kannski að skanna margar til að finna 2–3 sem henta verkefninu

3.2. 3.1 Allyson

3.2.1. Sólveig tengir við Bourdieu c.a 2 bls.

3.3. 3.2 Hrefna Arnardóttir

3.3.1. Torfi tengir við Dewey c.a. 2

3.4. 3.3 Þuríður Jóhannsdóttir (Væntingar og veruleiki)

3.4.1. Helgi tengir við Dewey

3.5. 3.4 Jackie Marsh

3.5.1. Brynjólfur tengir við Bourdieu

4. 4. Samantekt 1-2 bls.

4.1. Hvað væri hægt að gera næst til að komast að niðurstöðu, hvernig rannsókn væri hægt að gera5 (almennt) Sjónarhorn skýrist og skerpist.. 6 Hvaða aðferðir eru hentugar til að komast lengra en fyrirliggjandi þekking .... 7 Samantekt, rannsóknarspurningar meitlaðar

5. 5. Niðurlag

6. Heimildaskrá

6.1. Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsingar- og tæknimennt (2007). Reykjavík, Menntamálaráðuneytið.

6.2. Bourdieu, P. (2007). Almenningsálitið er ekki til. Reykjavík, Omdúrman : ReykjavíkurAkademían

6.3. Dewey, J. (2000a). Hugsun og menntun Reykjavík: , Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

6.4. Dewey, J. (2000b). Reynsla og menntun. Reykjavík, Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

6.5. Gestur Guðmundsson (2008). Inngangur að félagsfræði menntunar.

6.6. Hargreaves, A. (2003). Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Insecurity, Teachers College Press.

6.7. Hrefna Arnardóttir (2007). "Verkfæri, miðill, samskiptatól eða kennari: Hugmyndir um notkun tölvunnar í skólastarfi síðustu 30 ár." Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. http://netla.khi.is/greinar/2007/019/index.htm

6.8. M. Allyson Macdonald (2005). Skýrsla verkefnisstjóra NámUST – Notkun UST sem miðils í námi og kennslu. Markáætlun upplýsingatækni og umhverfismál. Lokaskýrsla. Reykjavík. http://namust.khi.is/

6.9. Marsh, J. (2006). "Popular culture in the literacy curriculum: A Bourdieuan analysis." Reading Research Quarterly 41(2): 160-174.

6.10. Ólafur Páll Jónsson (2008). Lýðræði og skóli.

6.11. Salpeter, J. (2003). "Web literacy and critical thinking: A teacher's tool kit." H.W. Wilson 23(23).

6.12. Wolfgang Edelstein (1988). Skóli, nám, samfélag. Reykjavík, Iðunn.

6.13. Þuríður Jóhannesdóttir og Kristín Guðmundsdóttir (2004). "Væntingar og veruleiki:Notkun upplýsinga- og samskiptatækni í námi og kennslu í nokkrum grunnskólum á Íslandi haustið 2003. " Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. http://netla.khi.is/greinar/2004/012/index.htm

7. Snið á skjali: 12 punktar 1 og 1/2 línubil heildar bls. fjöldi 20-25