Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ICT-2011 by Mind Map: ICT-2011

1. Techniek/hardware

2. Software

2.1. administratief

2.2. onderwijskundig

2.2.1. leerkrachtprogramma's

2.2.2. leerlingprogramma's

3. Kennis en vaardigheden

3.1. verwerven

3.1.1. -wereldwijde- ontwikkelingen

3.2. overdragen

4. faciliteiten

4.1. financien

4.2. uren

5. veranderingsprocessen

5.1. top down

5.2. bottum up

6. Visie/beleid

6.1. intern

6.1.1. groep 1

6.1.2. groep 2

6.1.3. groep 3

6.1.4. groep 4

6.1.4.1. verschillende lagen

6.1.4.1.1. coördinator

6.1.4.1.2. IMC

6.1.4.1.3. IOT

6.1.4.1.4. Kentalis

6.1.5. groep 5

6.2. extern

6.2.1. ministerie OCW

6.2.2. Nieuw knooppunt

7. ICT-beleidsplan

7.1. Groep 1. - Margriet, Jelena, Manon en Joost

7.2. Groep 2. - Thierry, Angelique en Eddy

7.3. Groep 3. - Esther,Robin,Lysanne, Eefke en Anouk

7.4. Groep 4. - Wilma en Annemarie

7.4.1. inzien bestaande SO plannen

7.4.1.1. relatie visie<>ICT zwak weergegeven

7.4.1.1.1. speerpunt beginsituatie

7.5. Groep 5. - voeg jullie namen toe