Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Романтизм by Mind Map: Романтизм

1. Ознаки романтизму

1.1. Підкреслена увага до людської особистості, індивідуальності

1.2. Зображення виняткового характеру за виняткових обставин

1.3. Культ почуттів, природи, заперечення раціоналізму

1.4. Існування "двох світів": світу ідеалу та світу дійсності; настрій відчаю та безнадії

1.5. Звернення до народних сюжетів, фольклору, зацікавленість історичним минулим

1.6. Розгорнуті описи екзотичної природи, образи "природних людей"

2. Найвидатніші представники

2.1. Англія: Дж.Г.Н.Байрон, В.Скотт

2.2. Німеччина: Е.Т.А.Гофман, Г.Гейне, Ф.Шиллер

2.3. Франція: В.Гюго, Ж.Санд

2.4. Польща: А.Міцкевич

2.5. Україна: Т.Шевченко (рання творчість), П.Куліш, "Руська трійця"

2.6. Росія: О.Пушкін, М.Лермонтов, М.Гоголь

3. Етапи розвитку

3.1. Передромантизм

3.2. Ранній (к. ХVІІІ - п. ХІХ ст.)

3.3. Розвинений (1820-ті - 1840-ві р.р)

3.4. Пізній (після революції 1848 р.)

4. Течії романтизму

4.1. Народно-фольклорна

4.2. Байронічна

4.3. Гротескно-фантастична

4.4. Утопічна

4.5. Вальтерівська

5. Створення нових жанрів

5.1. Пісенна балада

5.2. Лірична пісня

5.3. Романс

5.4. Історичний роман

5.5. Психологічна повість

5.6. Новела

5.7. Літературна казка