Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

TV POROČANJE IZ LJUBLJANSKEGA MARATONA by Mind Map: TV POROČANJE IZ
LJUBLJANSKEGA MARATONA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

TV POROČANJE IZ LJUBLJANSKEGA MARATONA

Sestava poročevalske ekipe

kameraman

komentatorka

tonski mojster

tehnik

Izdelava terminskega plana

po dnevih

po etapah

na štartu

na cilju

na razglasitvi zmagovalcev

Priprava opreme

Tehnična oprema

kamera

mikrofon

kabli

službeno vozilo

Ostalo

oblačila komentatorke

Zbiranje informacij

zgodovina Ljubljanskega maratona

število prijavljenih

struktura tekmovalcev

najboljši rezultati

TV Poročanje

poročanje dan prej

poročanje iz prevzemnega mesta na Kongresnem trgu

poročanje na dan maratona

pred štartom

štart

cilj 10,5km

cilj 21km

cilj 42km

vtisi po maratonu