Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TV POROČANJE IZ LJUBLJANSKEGA MARATONA by Mind Map: TV POROČANJE IZ LJUBLJANSKEGA MARATONA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

TV POROČANJE IZ LJUBLJANSKEGA MARATONA

Sestava poročevalske ekipe

kameraman

komentatorka

tonski mojster

tehnik

Izdelava terminskega plana

po dnevih

po etapah

na štartu

na cilju

na razglasitvi zmagovalcev

Priprava opreme

Tehnična oprema

Ostalo

Zbiranje informacij

zgodovina Ljubljanskega maratona

število prijavljenih

struktura tekmovalcev

najboljši rezultati

TV Poročanje

poročanje dan prej

poročanje na dan maratona