DOKONČANJE ŠTUDIJA NA DOBI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DOKONČANJE ŠTUDIJA NA DOBI by Mind Map: DOKONČANJE ŠTUDIJA NA DOBI

1. julij 2009

1.1. uspešno opravljene aktivnosti v šolskem leto 2008/2009

1.1.1. uspešno opravljanje izpitov

1.1.2. uspešno opravljanje seminarskih nalog

1.2. napredovanje v tretji letnik

2. julij 2010

2.1. uspešno opravljene aktivnosti v šolskem letu 2009/2010

2.1.1. uspešno opravljanje izpitov

2.1.2. uspešno opravljanje seminarskih nalog

2.1.3. uspešno opravljanje strokovne prakse

2.2. uspešno opravljena zaključna strokovna naloga

2.2.1. zagovor zaključne strokovne naloge

3. september 2010

3.1. podelitev diplom

4. julij 2008

4.1. zbiranje informacij o vpisu na spletni strani

4.2. evidenčni vpis

5. september 2008

5.1. oddaja prijave za vpis v 2. letnik programa Poslovanje

5.2. prejem dokumentacije o vpisu

5.3. plačilo šolnine

5.3.1. sklenitev pogodbe

6. oktober 2008

6.1. uvodni dan na Dobi

6.2. testni teden študija na daljavo