Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Alkohol by Mind Map: Alkohol
4.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Alkohol

Kan inddeles i 3 kategorier

Primær alkohol

hvor OH-gruppen er bundet til et C-atom, der kun er bundet til højst ét andet C-atom, dvs. indeholder strukturen -CH2OH.

Sekundær alkohol

hvor OH-gruppen er bundet til et C-atom, der er bundet til netop to andre C-atomer, dvs. indeholder strukturen >CHOH.

Tertiær alkohol

hvor OH-gruppen er bundet til et C-atom, der er bundet til tre andre C-atomer. En tertiær alkohol indeholder atomgruppen COH.

Forskellige typer alkoholer

Methanol

CH3OH, CH3OH

massefylde: 0,... g/cm3

kogepunktet

Ethanol

C2H5OH, C2H5OH, CH3CH2OH

massefylde:

kogepunkt

Propanol

C3H7OH, C3H7OH

Butanol

C4H9OH, C4H9OH, CH3CH2CH2CH2OH

Pentanol

C5H11OH, C5H11OH

Hexanol

C6H13OH, C6H13OH, CH3CH2CH2CH2CH2CH2OH

Heptanol

C7H15OH, C7H17OH

Oktanol

Nyt punkt

Forbrænding af ethanol

Nedbrydning af alkohol o kroppen

Nedbrydelsen af alkohol, Størstedelen af alkoholen nedbrydes i leveren, Påvirkninger i hjernen - Giver selvtillid - Det sløver - Langsomme reaktioner - Manglende overblik - Man handler uden at tænke, Påvirkninger i hjertet - Blodtrykket stiger - Hjertet arbejder hurtigere - Risiko for hjertetilfælde (Kun ved indtagelse af store mængder) - Lavt blodsukker (Forbrændingen af eddikesyre i kroppen)

forbrænding mand/kvinde

Promille

Byturen (film)

Byturen (QR-kode)

Rusvirkningen af alkohol (Undersøgt efter påvirkninger) 0,2 promille: Øjets evne til hurtigt at fokusere og omstille sig fra lys til mørke forringes. 0,5 promille: Evnen til på en gang at opfatte situationer og samtidigt udføre præcise bevægelser forringes. Synsvinklen indsnævres. 0,8 promille: Man får nedsat koordinationsevne og øget reaktionstid. 1,0 promille: Opmærksomheden og koncentrationsevnen er svækket. Man begynder at blive træt og får nedsat balance og bevægelsesevner. 1,5 promille: Man får udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær. Centralnervesystemet har fået nok (og maven sikkert også). 2,0: promille: Udtalte forgiftningssymptomer, manglende selvkontrol. 3,0 promille: Man har manglende kontrol med for eksempel urinblæren og kan blive bevidstløs. 4,0 promille og derover: Bevidstløshed og livsfare.

Navngivning

Navngivning af alkoholer For alkoholer foregår navngivningen efter følgende procedure: a) Hovedcarbonkæden findes. Det er normalt den længste carbonkæde, men det er vigtigere, at hovedcarbonkæden indeholder så mange hydroxygrupper som muligt. b) Hovedcarbonkædens navn tager udgangspunkt i navnet på den uforgrenede alkan med det samme antal carbonatomer, som der er i hovedcarbonkæden. Dette navn tilføjes endelsen ol, diol eller triol afhængigt af, om forbindelsen indeholder 1, 2 eller 3 hydroxygrupper. Det dannede navn for hovedcarbonkæden udgør sidste del af forbindelsens navn. c) Hovedcarbonkæden nummereres sådan, at hydroxygrupperne får de lavest mulige numre. Kan de laveste numre opnås på to nummereringsmåder, skal den af de øvrige substituenter, der kommer først alfabetisk, have det lavest mulige nummer. d) Hydroxygruppernes numre noteres foran endelsen i hovedcarbonkædens navn. e) Numrene på resterende sidegrenes placering noteres. f) Forrest i forbindelsens navn opskrives resterende sidegrenes navne alfabetisk og med numrene på deres placering. Er der tale om mere end en sidegren af samme slags, angives det med talordene di, tri, tetra osv., og numrene for deres placering skrives samlet, adskilt af kommaer.

Alkohol (kulturhistorie)

Fremstilling af Ethanol

video

New node

New Topic