Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mitkä tekijät lisäävät opiskelija motivaatiota ammatillisessa 3. asteen koulutuksessa? by Mind Map: Mitkä tekijät lisäävät opiskelija motivaatiota ammatillisessa 3. asteen koulutuksessa?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mitkä tekijät lisäävät opiskelija motivaatiota ammatillisessa 3. asteen koulutuksessa?

Koulunkäyntitilat

Koulun ympäristöolot

muu ympäristö

oppija oppimisympäristössä

affordanssit

työelämäyhteisö

tekniikka

pedagogiikka

verkostoituminen

kansainvälistyminen

Sisäiset tekijät

Mielekkyys

Kiinnostuneisuus alasta ja asioista

Sopivan haastavia tehtäviä

Autonomian tunne

Tehtävät ovat työelämälähtöisiä

sinnikkyys, sisu, tahdonalaisten tekojen kontrolli

Arvosanat

Ihmissuhteet

Hyvä ryhmähenki

Toimivat sosiaaliset suhteet eri sidosryhmiin

Arvostus

Tulevan ammatin arvostaminen

Opettajien arvostus opiskeljoita kohtaan tulevina ammattilaisina

itsensä arvostaminen

Hyvinvointi

Terveet elämäntavat

Fyysinen terveys

Psyykkinen terveys

persoona

mielenkiinnon kohteet (harrastukset)

asenne

itsensä toteuttamisen tarve

omat opiskelutaidot

omat kokemukset

omat ryhmätyötaidot

lahjakkuus

kyvyt

luonne

fyysiset ominaisuudet

mentaaliset ominaisuudet

tarpeet

orientaatio

tavoiteorientaatio

suoristusorientaatio

välttämisorientaatio

oppimisorientoitunut, syväoppiminen

itsesäätelytaidot

usko omaan oppimiseen

syväprosessointi

systemaattinen opiskelutapa

opitun prosessointikyky

voimakas sisäinen motivaatio

Ulkoiset tekijät

Taloudellinen tilanne

Työssäkäynti opintojen ohella.

Opintotuki

Sosiaalinen ympäristö

Suhteet perheeseen kunnossa

Toimiva ja tukeva opiskelijayhteisö, ryhmätöissä tasainen vastuunkanto, kannustus/palaute/tuki, oppilaiden motivaatio ja käyttäytyminen opetustilanteissa

Hyvä ystäväpiiri

vuorovaikutus, sosiaalinen ilmapiiri kotona, sosiaalinen ilmapiiri koulussa, hallinnollinen taso, luokkahuonetaso, sosiaalinen ilmapiiri vertaisryhmässä, ystäväpiirissä, opettajan ja oppilaan vuorovaikutus, kodin ja koulun vuorovaikutus, koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutus

Vaikutusmahdollisuudet

Saa antaa palautetta

Mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon

Joustava opetussuunnitelma

Saa palautetta

opetus

Oppimisympäristöt, Virtuaaliset, onnistuneet oppimiskokemukset, Sitoo oppijat aktiiviseen tiedon rakentamiseen, Monipuoliset affordanssit, Oppijakeskeisyys, Oppimisen ymmärtäminen, huomioivat sekä itsenäiset että yhteisölliset työskentelytavat, opetusmateriaalit ja -välineet, kehittämis- ja muutostarpeiden huomiointi, oppimisympäristön suunnittelu, affordanssit, oppijakeskeisyys, oppimisen ymmärtäminen, käytännönläheisyys, konstruktivistinen oppimisnäkemys, päämäärätietoisuus, ongelmalähtöisyys, rajaus?, monipuolisuus vai monimutkaisuus?, yhteistoiminta vai ryhmäpresentaatio?

muu ympäristö

ohjaus, ajantasaisen tiedonsaanti, selkeä tehtävänanto, ohjauksen riittävyys

tavoitteellisuus, opetuksen sisältö, sisäinen palaute

motivaatiota lisäävät tasot, jäsentyneisyys, vaihtelevuus, haasteellisuus, tuttuus, olennaisuus, merkittävyys, autenttisuus, ryhmäytyminen

oppimisnäkemykset

toimintamuodot

Opettaja

Taidot, opettajan kyky esittää koulutehtävät oppimismahdollisuuksina, vaihtelevat ja mielenkiintoiset tehtävät, haasteelliset ja sopivat kotitehtävät, oppimistehtävien kiinnostavuus, yllätyksellisyys, intensiivisyys, konkreettisuus, uutuus, kuormitus ok, käytännönläheisyys, oppilaiden suoritusvalmiuksien ja tehtävän vaikeuden yhteensovittaminen, Opetussuunnitelman tavoitteet oppijan tahtotilaksi

persoona, kärsivällinen ja kannustava opettaja, innostunut ja innostava

motivaatioteoria

Maslow

tarpeet herättäjinä, päämäärä, innostus, uusi innostus, jatkuva innostus, lisäintoa tuovat

ulkoiset, olemassaolo, turvallisuus, välineelliset, käytännölliset, ulkoinen hyöty, mm. palkka

sisäiset, kanssakäyminen, arvostus, itsensä kehittäminen, sisällöllinen kiinnostus, auttaa ihmistä kasvamaan henkisesti