Mitkä tekijät lisäävät opiskelija motivaatiota ammatillisessa 3. asteen koulutuksessa?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mitkä tekijät lisäävät opiskelija motivaatiota ammatillisessa 3. asteen koulutuksessa? by Mind Map: Mitkä tekijät lisäävät opiskelija motivaatiota ammatillisessa 3. asteen koulutuksessa?

1. Ulkoiset tekijät

1.1. Taloudellinen tilanne

1.1.1. Työssäkäynti opintojen ohella.

1.1.2. Opintotuki

1.2. Sosiaalinen ympäristö

1.2.1. Suhteet perheeseen kunnossa

1.2.2. Toimiva ja tukeva opiskelijayhteisö

1.2.2.1. ryhmätöissä tasainen vastuunkanto

1.2.2.2. kannustus/palaute/tuki

1.2.2.3. oppilaiden motivaatio ja käyttäytyminen opetustilanteissa

1.2.3. Hyvä ystäväpiiri

1.2.4. vuorovaikutus

1.2.4.1. sosiaalinen ilmapiiri kotona

1.2.4.2. sosiaalinen ilmapiiri koulussa

1.2.4.2.1. hallinnollinen taso

1.2.4.2.2. luokkahuonetaso

1.2.4.3. sosiaalinen ilmapiiri vertaisryhmässä

1.2.4.4. ystäväpiirissä

1.2.4.5. opettajan ja oppilaan vuorovaikutus

1.2.4.6. kodin ja koulun vuorovaikutus

1.2.4.7. koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutus

1.3. Vaikutusmahdollisuudet

1.3.1. Saa antaa palautetta

1.3.2. Mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon

1.3.3. Joustava opetussuunnitelma

1.3.4. Saa palautetta

1.4. opetus

1.4.1. Oppimisympäristöt

1.4.1.1. Virtuaaliset

1.4.1.1.1. onnistuneet oppimiskokemukset

1.4.1.1.2. Sitoo oppijat aktiiviseen tiedon rakentamiseen

1.4.1.1.3. Monipuoliset affordanssit

1.4.1.2. huomioivat sekä itsenäiset että yhteisölliset työskentelytavat

1.4.1.3. opetusmateriaalit ja -välineet

1.4.1.4. kehittämis- ja muutostarpeiden huomiointi

1.4.1.5. oppimisympäristön suunnittelu

1.4.1.5.1. affordanssit

1.4.1.5.2. päämäärätietoisuus

1.4.1.5.3. ongelmalähtöisyys

1.4.2. muu ympäristö

1.4.3. ohjaus

1.4.3.1. ajantasaisen tiedonsaanti

1.4.3.2. selkeä tehtävänanto

1.4.3.3. ohjauksen riittävyys

1.4.4. tavoitteellisuus

1.4.4.1. opetuksen sisältö

1.4.4.2. sisäinen palaute

1.4.5. motivaatiota lisäävät tasot

1.4.5.1. jäsentyneisyys

1.4.5.2. vaihtelevuus

1.4.5.3. haasteellisuus

1.4.5.4. tuttuus

1.4.5.5. olennaisuus

1.4.5.6. merkittävyys

1.4.5.7. autenttisuus

1.4.5.8. ryhmäytyminen

1.4.6. oppimisnäkemykset

1.4.7. toimintamuodot

1.5. Opettaja

1.5.1. Taidot

1.5.1.1. opettajan kyky esittää koulutehtävät oppimismahdollisuuksina

1.5.1.2. vaihtelevat ja mielenkiintoiset tehtävät

1.5.1.3. haasteelliset ja sopivat kotitehtävät

1.5.1.4. oppimistehtävien kiinnostavuus

1.5.1.4.1. yllätyksellisyys

1.5.1.4.2. intensiivisyys

1.5.1.4.3. konkreettisuus

1.5.1.4.4. uutuus

1.5.1.4.5. kuormitus ok

1.5.1.4.6. käytännönläheisyys

1.5.1.5. oppilaiden suoritusvalmiuksien ja tehtävän vaikeuden yhteensovittaminen

1.5.1.6. Opetussuunnitelman tavoitteet oppijan tahtotilaksi

1.5.2. persoona

1.5.2.1. kärsivällinen ja kannustava opettaja

1.5.2.2. innostunut ja innostava

2. Koulunkäyntitilat

2.1. Koulun ympäristöolot

2.2. muu ympäristö

3. oppija oppimisympäristössä

3.1. affordanssit

3.2. työelämäyhteisö

3.3. tekniikka

3.4. pedagogiikka

3.5. verkostoituminen

3.6. kansainvälistyminen

4. Sisäiset tekijät

4.1. Mielekkyys

4.1.1. Kiinnostuneisuus alasta ja asioista

4.1.2. Sopivan haastavia tehtäviä

4.1.3. Autonomian tunne

4.1.4. Tehtävät ovat työelämälähtöisiä

4.1.5. sinnikkyys, sisu

4.1.5.1. tahdonalaisten tekojen kontrolli

4.1.6. Arvosanat

4.2. Ihmissuhteet

4.2.1. Hyvä ryhmähenki

4.2.2. Toimivat sosiaaliset suhteet eri sidosryhmiin

4.3. Arvostus

4.3.1. Tulevan ammatin arvostaminen

4.3.2. Opettajien arvostus opiskeljoita kohtaan tulevina ammattilaisina

4.3.3. itsensä arvostaminen

4.4. Hyvinvointi

4.4.1. Terveet elämäntavat

4.4.2. Fyysinen terveys

4.4.3. Psyykkinen terveys

4.5. persoona

4.5.1. mielenkiinnon kohteet (harrastukset)

4.5.2. asenne

4.5.3. itsensä toteuttamisen tarve

4.5.4. omat opiskelutaidot

4.5.5. omat kokemukset

4.5.6. omat ryhmätyötaidot

4.5.7. lahjakkuus

4.5.8. kyvyt

4.5.9. luonne

4.5.10. fyysiset ominaisuudet

4.5.11. mentaaliset ominaisuudet

4.5.12. tarpeet

4.6. orientaatio

4.6.1. tavoiteorientaatio

4.6.2. suoristusorientaatio

4.6.3. välttämisorientaatio

4.6.4. oppimisorientoitunut, syväoppiminen

4.7. itsesäätelytaidot

4.7.1. usko omaan oppimiseen

4.7.2. syväprosessointi

4.7.3. systemaattinen opiskelutapa

4.7.4. opitun prosessointikyky

4.7.5. voimakas sisäinen motivaatio

5. motivaatioteoria

5.1. Maslow

5.1.1. tarpeet herättäjinä

5.1.1.1. päämäärä

5.1.1.2. innostus

5.1.1.2.1. uusi innostus

5.1.1.2.2. jatkuva innostus

5.1.1.2.3. lisäintoa tuovat

5.1.2. ulkoiset

5.1.2.1. olemassaolo

5.1.2.2. turvallisuus

5.1.2.3. välineelliset

5.1.2.4. käytännölliset

5.1.2.5. ulkoinen hyöty, mm. palkka

5.1.3. sisäiset

5.1.3.1. kanssakäyminen

5.1.3.2. arvostus

5.1.3.3. itsensä kehittäminen

5.1.3.4. sisällöllinen kiinnostus

5.1.3.5. auttaa ihmistä kasvamaan henkisesti