Sztálin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sztálin by Mind Map: Sztálin

1. élete

1.1. grúz

1.2. Dzsugasvili

1.3. Szibéria

1.3.1. száműzetés többször

1.4. főtitkár

1.4.1. 1922

1.5. személyi kultusz

1.5.1. politikai vezetők mértéktelen dicsőítése

1.6. diktátor

2. gulág

2.1. kényszermunkatábor

2.2. körülmények

2.2.1. Szibéria

2.2.2. rendkívüli hideg

2.2.3. embertelen körülmények

2.3. áldozatok

2.3.1. 1937:2-8 millió

2.3.2. 1935: 1 millió

2.3.3. 1931: 200 000

2.4. koncepciós perek

2.4.1. koholt vádak

2.4.2. előre megírt forgatókönyv

2.4.3. mindent beismernek

2.4.4. halálos ítélet

3. ipar

3.1. nehézipar

3.1.1. szén-, vasérc bányák

3.1.2. olajkutak

3.1.3. óriási erőművek

3.1.4. erőltetett fejlesztés

3.1.5. vasolvasztók

3.1.6. gépgyárak

3.2. tervutasításos rendszer

3.2.1. 5 év

3.2.2. 1928

3.2.3. szárnyaló gazdaság

3.2.3.1. nyugaton világgazdasági válság

3.2.4. mennyiség gyors növelése

3.2.5. Sztahanovista mozgalom

3.2.5.1. munkaverseny

3.2.5.2. terv túlteljesítése

3.2.5.3. túlhajszolt dolgozók

3.2.5.4. rengeteg emberáldozat

3.2.6. munkanélküliség megszűnt

4. mezőgazdaság

4.1. kollektivizálás

4.1.1. szövetkezetesítés, minden magántulajdon a termelőszövetkezet tulajdona lesz

4.2. Kolhoz

4.2.1. TSZ= termelőszövetkezet

4.3. Szovhoz

4.3.1. Állami Gazdaság

4.4. csökkenő termelés

4.4.1. erőszakkal megfosztották földjeiktől a parasztokat

4.5. éhínség

4.6. kulák

4.6.1. módosabb paraszt

4.6.2. hadjárat ellenük

4.6.3. áttelepítés

5. Alkotmány

5.1. 1936

5.2. Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége- CCCP

5.3. alapja a tanácsrendszer

5.4. Gazdaság

5.4.1. állami és TSZ tulajdon

5.5. jogok biztosítása

5.5.1. sajtó

5.5.2. szólás

5.5.3. gyülekezési

5.5.4. egyesülési