Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Sztálin by Mind Map: Sztálin
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Sztálin

élete

grúz

Dzsugasvili

Szibéria

száműzetés többször

főtitkár

1922

személyi kultusz

politikai vezetők mértéktelen dicsőítése

diktátor

gulág

kényszermunkatábor

körülmények

Szibéria

rendkívüli hideg

embertelen körülmények

áldozatok

1937:2-8 millió

1935: 1 millió

1931: 200 000

koncepciós perek

koholt vádak

előre megírt forgatókönyv

mindent beismernek

halálos ítélet

ipar

nehézipar

szén-, vasérc bányák

olajkutak

óriási erőművek

erőltetett fejlesztés

vasolvasztók

gépgyárak

tervutasításos rendszer

5 év

1928

szárnyaló gazdaság, nyugaton világgazdasági válság

mennyiség gyors növelése

Sztahanovista mozgalom, munkaverseny, terv túlteljesítése, túlhajszolt dolgozók, rengeteg emberáldozat

munkanélküliség megszűnt

mezőgazdaság

kollektivizálás

szövetkezetesítés, minden magántulajdon a termelőszövetkezet tulajdona lesz

Kolhoz

TSZ= termelőszövetkezet

Szovhoz

Állami Gazdaság

csökkenő termelés

erőszakkal megfosztották földjeiktől a parasztokat

éhínség

kulák

módosabb paraszt

hadjárat ellenük

áttelepítés

Alkotmány

1936

Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége- CCCP

alapja a tanácsrendszer

Gazdaság

állami és TSZ tulajdon

jogok biztosítása

sajtó

szólás

gyülekezési

egyesülési