Regler for grammatik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Regler for grammatik by Mind Map: Regler for grammatik

1. Verber: Prøv at indsætte spise først --> spise (-e) eller spiser (-r)

2. Sin/sit er et Refleksive pronomener (Tilbagevisende stedord) - viser tilbage til grundleddet

3. Bindestreg bruges til orddeling ved slutningen af en linje

4. Har de to ord lige stærkt tryk på begge led, skrives det i to ord

5. Sammensætninger med tryk på første ord, skrives næsten altid i et ord

6. Store bogstaver bruges eks. efter : punktum, i begyndelsen af en sætning,

6.1. I visse forbindelser er der valgfrihed mellem af/ad - se ordbog

7. Adjektiver kan kun ende på -r - i grundformen eks. lækker og sikker

8. Ved ord som ender på -s, -x eller -z sættes bare appostrof '

9. af bruges om en bevægelse væk fra noget

10. I visse tilfælde kan man bruge både nogen og nogle,

11. I tvivl om -r på substantiver - slå op i en ordbog

12. Gruppe 1

12.1. Noget med tryk og to ord

12.2. Sammensætninger bøjes som et langt ord

12.3. Hvis første ord i et sammensat ord er et substantiv, skrives ordet næsten altid sammensat

13. Gruppe 2

13.1. Nyt punkt

14. Gruppe 3

14.1. -ene bruge omkring substantiver og -ende bruges i slutningen af verber

14.2. I visse forbindelser er der valgfrihed mellem af/ad - se ordbog

15. Gruppe 4

15.1. Nogen betyder 'en eller anden', 'nogen overhovedet', 'nogen som helst'

15.2. Nyt punkt

15.2.1. Nogle betyder 'et par', 'visse', 'en del', 'enkelte',

16. Gruppe 6

16.1. Store bogstaver bruges eks. efter : punktum, i begyndelsen af en sætning,

17. regler

17.1. -'s efter taltegn og symboler

17.2. -s når forkortelsen ender med punktum

17.3. i det første ord og de efterfølgende betydningsfulde ord i proprier

18. Regler 2

18.1. -'s når forkortelsen ikke ender med punktum

18.2. Bindestregen bruges typisk til: sammensætning af forkortelser, sidestillede led, tal/symboler, gruppesammensætninger

18.3. Efter spørgsmålstegn og udråbstegn

18.4. Hans/hendes er Possessive pronomener (Ejestedord) - henviser til andet end grundledet

19. Nyt punkt

20. Nyt punkt

20.1. Hvis man i tvivl om endelse på -r eller -e - må man kende til ordets ordklasse først

20.1.1. Nyt punkt