Toimintajärjestelmä

Lyhyt kuvaus IMS järjestelmän sisällöstä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Toimintajärjestelmä by Mind Map: Toimintajärjestelmä

1. Ohjelmisto IMS

1.1. http://www.ims.fi

2. Toimintakäsikirja

2.1. Organisaation toimintaohjeet

2.2. Organisaation linjaukset Strategiat, tavoitteet ja visiot

2.3. Toimintaa ohjaavat lait ja asetukset

3. Palautejärjestelmä

3.1. Raportit palautteista

3.2. Korjaavat toimenpiteet

3.3. Tehtävälistat

3.4. Dokumentoitu menettely

4. Asiakirjahallinta

4.1. Muokattavat asiakirjat

4.2. Tallenteet (eivät muutu)

4.3. Hyväksymismenettely

4.4. Versionhallinta

5. Prosessikuvaukset

5.1. Tehtävät

5.2. Vastuut

5.3. Ohjeistukset

5.4. Muut dokumentit

6. Mittaristot

6.1. Alkeisdata

6.2. Yhteenvedot

6.3. Seuranta

6.4. Ennakointi

6.5. Tavoitteet vs toteutuma

6.5.1. Reagointi

7. Käyttäjäryhmät

7.1. Admin

7.2. Muokkaaja

7.3. Katsoja

7.4. Hyväksyjä