Toimintajärjestelmä

Lyhyt kuvaus IMS järjestelmän sisällöstä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Toimintajärjestelmä by Mind Map: Toimintajärjestelmä

1. Ohjelmisto IMS

1.1. http://www.ims.fi

2. Prosessikuvaukset

2.1. Tehtävät

2.2. Vastuut

2.3. Ohjeistukset

2.4. Muut dokumentit

3. Mittaristot

3.1. Alkeisdata

3.2. Yhteenvedot

3.3. Seuranta

3.4. Ennakointi

3.5. Tavoitteet vs toteutuma

3.5.1. Reagointi

4. Toimintakäsikirja

4.1. Organisaation toimintaohjeet

4.2. Organisaation linjaukset Strategiat, tavoitteet ja visiot

4.3. Toimintaa ohjaavat lait ja asetukset

5. Palautejärjestelmä

5.1. Raportit palautteista

5.2. Korjaavat toimenpiteet

5.3. Tehtävälistat

5.4. Dokumentoitu menettely

6. Käyttäjäryhmät

6.1. Admin

6.2. Muokkaaja

6.3. Katsoja

6.4. Hyväksyjä

7. Asiakirjahallinta

7.1. Muokattavat asiakirjat

7.2. Tallenteet (eivät muutu)

7.3. Hyväksymismenettely

7.4. Versionhallinta