Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

The practice of a profession is not the same as learning to practice the profession. by Mind Map: The practice of a profession is not the same as learning to practice the profession.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

The practice of a profession is not the same as learning to practice the profession.

Minimal Guidance

TIpus

Fonaments teòrics

No té en compte que la memòria de treball i la memòria a llarg termini es potencien quan s'estableixen relacions entre elles.

Instrucció guiada

Molt més ajustat a l'arquitectura cognitiva humana

Fonamentada en

Permet l'adquisició d'esquemes mentals

Estructures cognitives rellevants per a l'aprenentatge

Memòria de treball: processament conscient de la informació

Memòria a llarg termini: paper principal en les capacitats cognitives.

Les limitacions de la memòria de treball despareixen quan interaccionen les dues estructures