Yhteistoiminnallinen oppiminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Yhteistoiminnallinen oppiminen by Mind Map: Yhteistoiminnallinen oppiminen

1. Pienryhmässä työskentelyä

2. Selkeät säännöt ja ohjeet

3. Paljon tukea ja ohjausta

4. Sovitaan selkeä työnjako

5. Positiivinen riippuvuus

5.1. Yhdessä tekemisen meininki, "yhteen hiileen puhaltaminen"

6. Yhteistyötä

6.1. vuorovaikutustaidot

6.2. luottamus

6.3. Tiiminvetäjä

6.4. Avoimuus

6.5. Viestintä

7. Tehtävän jako pienempiin osiin

7.1. Vastuu omasta ja toisten oppimisesta

7.2. Oma asiantuntijuus

7.3. Opetetaan muille ryhmän jäsenille

8. Yhteisen näkemyksen luominen

9. Muilta ryhmänjäseniltä oppiminen

10. Kuuntelun taito

10.1. Kysy mielipiteitä

10.2. Aktiivinen osallistuminen

10.3. Vastuu ryhmästä

10.4. Muiden auttaminen

11. Arviointi

11.1. Mikä meni hyvin ja mikä meni huonosti

11.1.1. Yksilötaso

11.1.2. Ryhmätaso