Yhteistoiminnallinen oppiminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Yhteistoiminnallinen oppiminen by Mind Map: Yhteistoiminnallinen oppiminen

1. Sovitaan selkeä työnjako

2. Positiivinen riippuvuus

2.1. Yhdessä tekemisen meininki, "yhteen hiileen puhaltaminen"

3. Yhteistyötä

3.1. vuorovaikutustaidot

3.2. luottamus

3.3. Tiiminvetäjä

3.4. Avoimuus

3.5. Viestintä

4. Tehtävän jako pienempiin osiin

4.1. Vastuu omasta ja toisten oppimisesta

4.2. Oma asiantuntijuus

4.3. Opetetaan muille ryhmän jäsenille

5. Muilta ryhmänjäseniltä oppiminen

6. Kuuntelun taito

6.1. Kysy mielipiteitä

6.2. Aktiivinen osallistuminen

6.3. Vastuu ryhmästä

6.4. Muiden auttaminen

7. Pienryhmässä työskentelyä

8. Selkeät säännöt ja ohjeet

9. Paljon tukea ja ohjausta

10. Yhteisen näkemyksen luominen

11. Arviointi

11.1. Mikä meni hyvin ja mikä meni huonosti

11.1.1. Yksilötaso

11.1.2. Ryhmätaso