Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Yhteistoiminnallinen oppiminen by Mind Map: Yhteistoiminnallinen oppiminen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Pienryhmässä työskentelyä

Selkeät säännöt ja ohjeet

Paljon tukea ja ohjausta

Sovitaan selkeä työnjako

Positiivinen riippuvuus

Yhdessä tekemisen meininki, "yhteen hiileen puhaltaminen"

Yhteistyötä

vuorovaikutustaidot

luottamus

Tiiminvetäjä

Avoimuus

Viestintä

Tehtävän jako pienempiin osiin

Vastuu omasta ja toisten oppimisesta

Oma asiantuntijuus

Opetetaan muille ryhmän jäsenille

Yhteisen näkemyksen luominen

Muilta ryhmänjäseniltä oppiminen

Kuuntelun taito

Kysy mielipiteitä

Aktiivinen osallistuminen

Vastuu ryhmästä

Muiden auttaminen

Arviointi

Mikä meni hyvin ja mikä meni huonosti