CURS EINES TIC i TAC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CURS EINES TIC i TAC by Mind Map: CURS EINES TIC i TAC

1. Informacions sobre PDI

1.1. Sistemes de projecció interactiva: http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/sistemes_projeccio_interactiva.htm

1.2. Col. TAC 3 La PDI coma eina de treball a l'aula: http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/TAC/TAC_3.pdf

1.3. TAC 2 moodle

1.4. La pissarra màgica. SE Baix Llobregat

1.5. La pizarra digital. Grup DIM

1.6. Alexandria: http://alexandria.xtec.cat/

2. BLOC I IDENTITAT DIGITAL

2.1. SESSIÓ 1

2.1.1. IDENTITAT DIGITAL

2.1.2. RSS

2.1.3. PODCAST

2.1.4. TWITTER

2.2. SESSIÓ 2

2.2.1. MAPES CONCEPTUALS

2.2.2. BLOCS

2.2.3. WIKI

2.2.4. SLIDESHARE

2.2.5. LINKEDIN

2.2.6. E-PORTAFOLI

3. BLOC III: PDI AUTORIA I DIFUSIÓ A LA XARXA Sessió 4

4. BLOC II: ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ Sessió 3

4.1. EMMAGATZEMAR DOCUMENTS

4.1.1. SCRIBB

4.1.2. DROPBOX

4.1.3. BOX.NET

4.2. EINES PER GUARDAR REFERÈNCIES D'INTERNET

4.2.1. DELICIOUS.COM

4.2.2. MR WONG

4.2.3. GOOGLE BOOMARK

4.2.4. DIIGO

4.2.5. ZOTERO

4.3. GOOGLE DOCS

4.4. MOODLE

5. QUÈ CAL SABER?

5.1. CALIBRAR

5.2. ESCRIURE EN PANTALLA

5.3. CLONAR (Escriptura sumativa)

5.4. ÚS TOTAL DE LA PDI

5.5. ÚS DE LA PDI COM A EXTENSIÓ DEL RATOLÍ

5.6. LA PDI PER ENSENYAR ACTIVITATS