Počítačová bezpečnosť

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Počítačová bezpečnosť by Mind Map: Počítačová bezpečnosť

1. detekcia

2. náprava

3. prevencia

3.1. Ochrana PC na fyzickej úrovni

3.1.1. Firewall

3.1.2. Prepäťová ochrana

3.1.3. záložné zdroje

3.1.4. pred odcudzením, poškodením

3.2. Ochrana PC na softvérovej úrovni

3.2.1. Firewall

3.2.2. Zálohovanie, archivácia dát

3.2.3. Používanie bezpečných hesiel

3.2.4. Antivírový systém

3.2.5. Antispyvérový systém

3.2.6. Nevyžiadaná pošta (SPAM)