Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Business Model OER by Mind Map: Business Model OER
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Business Model OER

Value proposition

Use Cases

Up to date blijven

Persoonlijke groei

Studeren voor een nieuw beroep

Ik heb een papiertje nodig om hoger op te komen

WO die in het eerste jaar een verkeerde keuze hebben gedaan

Permanente Educatiepunten

Initiele opleiding

Excellente VO student die zich wil orienteren op het WO

VO studenten die aanvullende vakken nodig hebben om toegelaten te worden tot het WO

Reguliere WO student die bij de OUNL keuzevakken doen

HBO en WO studenten die schakelprogramma's volgen om toegelaten te worden tot een Master

Sociale orientatie: vrijetijdsbesteding

Ontwikkelen van een of meer specifieke competenties

Studeren in verband met loopbaan in de bestaande professie

Unique Selling Points

Modulair/flexibel

Tijd/plaats onafhankelijk?, maar daar gaat rendement door omlaag

Producten

Losse Content Producten

Minimodulen

Losse cursussen

Ph.D.

KHOs

Ba, HBO, WO

Toelatingsexamens voor b.v. Geneeskunde (NW en Inf)

Ma, WO

Focus Opleidingen

Schakelprogramma's

Post HBO opleiding

revenue streames

abonnementsgelden

premium abonnementen

additioneel betaalde dienten, 0900 nummers voor begeleiding, Skileraar model voor begeleiding/mentor, online contact periodiek (skype,e.d.)

google adds

gerichte deals met b.v. bol.com (percentage omzet)

BedrijfsRegels Minimodulen

Nieuwe cursussen bouwen op basis van minimodulen?

Nieuwe studietaken, modulen baseren op wereldwijd beschikbare OER

Creative Commons

bouw gadgets en interacties (opdrachten in)

Koopel aan eigen werksituatie

feedback van een hotemetoot: fatsoelijk commentaar, schaalbaarheid: namens de hotemetoot een andere medewerker.

Mensen kunnen binnen een community zelf ervaringen uitwisselen en op elkaar reageren

Maak het dynamisch: docent kan nieuwe info en zienswijze toevoegen.

Handig navigatiesysteem

Inbedden in veel toegankelijker systeem voor betaling, toegang, etc.

zoveel mogelijk media

zoveel mogelijk opdrachten om tot begrip te komen

Toesnijden op de context (zoals BMC, politie) zorgt dat je veel meer voor een module kunt vragen

essentieel dat een groepsleider de minimodule inleidt, inpast in BMC context + moet de minimodule kennen en feedback geven.

Implementatie: hoe krijgen we een groot aantal minimodules

focus teams die gebruik makend van OER content, volgens een bepaald studietaken stramien snel nieuwe modules maakt gekoppeld aan competenties waar veel vraag naar is.

Probleem is het niveau: vraag zit op HBO niveau (competenties Empower), maar we worden gevraagd vanwege het academisch profiel, horizontale onderzoekscompetenties erin stoppen, resultaten van wetenschappelijk onderzoek verwerken

Value propositions

packaging

reputatie (komt tot uitdrukking in de kwaliteit van de package)

...