Trivselsplan for Issø-skolen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trivselsplan for Issø-skolen by Mind Map: Trivselsplan for Issø-skolen

1. Trivsel

1.1. forudsætninger for

1.1.1. Ansvarlighed

1.1.2. Selvværd

1.1.3. fællesskabsfølelse

1.1.3.1. venskabsklasser

1.1.4. Rummelighed

1.1.4.1. Plads til forskellighed

2. kompetencecenter

2.1. akutfunktion

2.1.1. Nyt punkt

3. Hvem gør hvad ift. trivsel/mobning

3.1. Hvad gør skolen konkret

3.2. Hvad gør forældrene konkret

3.2.1. mere debat mellem forældrene

4. handleplaner

4.1. Information til forældre

4.1.1. Forventninger

5. kortfattet og præcist

5.1. det var os der fandt på det!

6. Inddragelse af eleverne

6.1. At have en "vi-følelse"

7. Gensidig respekt

8. Konflikter

9. definition af trivsel

9.1. faglig og social trivsel

10. Mobning

10.1. Definition af mobning

10.2. Handleplan

10.3. Roller

10.4. SMS og på nettet

11. Anerkendende kommunikation

11.1. Møde eleverne hvor de er

11.2. Kropssprog

12. Forebyggende - hvad gør vi

12.1. materialebank

12.2. Social træning

13. menneskesyn

13.1. anerkendende pædagogik

14. supervision

15. evaluering

16. carpe diem

17. konfliktløsning

17.1. Girafsprog/Ulvesprog

18. redskaber

18.1. SP-model / vækst model

19. Trivselsdag