Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Trivselsplan for Issø-skolen by Mind Map: Trivselsplan for Issø-skolen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Trivselsplan for Issø-skolen

Trivsel

trivsel skal bygge på værdierpersonlige og sociale spilleregler

forudsætninger for

kompetencecenter

akutfunktion

Hvem gør hvad ift. trivsel/mobning

Hvad gør skolen konkret

Hvad gør forældrene konkret

handleplaner

Information til forældre

kortfattet og præcist

det var os der fandt på det!

Inddragelse af eleverne

At have en "vi-følelse"

Gensidig respekt

Konflikter

definition af trivsel

faglig og social trivsel

Mobning

Definition af mobning

Handleplan

Roller

SMS og på nettet

Anerkendende kommunikation

Møde eleverne hvor de er

Kropssprog

Forebyggende - hvad gør vi

materialebank

Social træning

menneskesyn

anerkendende pædagogik

supervision

evaluering

carpe diem

konfliktløsning

Girafsprog/Ulvesprog

redskaber

SP-model / vækst model

Trivselsdag