Det nye testamente

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Det nye testamente by Mind Map: Det nye testamente

1. Guds lam

1.1. Symboliserer Jesus i kristendommen

1.2. Glorie rundt hodet

1.2.1. Symbol på hellighet, storhet og glans

2. Innholdet i det nye testamente

2.1. Evangeliene

2.1.1. Jesu liv, hans lidelse, død og oppstandelse

2.1.2. Betyr godt nytt

2.2. Apostlenes gjerninger

2.2.1. De første kristne, den første kirken

2.3. Brevene

2.3.1. 21 brev

2.3.1.1. Paulusbrev (13)

2.3.1.2. Katolske (7)

2.3.2. Kristne tro og den første kristne kirke

2.4. Johannes Åpenbaring

2.4.1. Syner og visjoner

2.4.2. Framtidshåpet Jesu liv, død og oppstandlese gir

3. Evangeliene

3.1. De fire første bøkene

3.1.1. Matteus

3.1.1.1. Symbol: et menneske med vinger

3.1.1.1.1. Handler om Jesu fødsel og barndom,

3.1.2. Markus

3.1.2.1. Symbol: en løve med vinger

3.1.2.1.1. Jesus som Guds sønn

3.1.3. Lukas

3.1.3.1. Symbol: en okse med vinger

3.1.3.1.1. Jesus oppstandelse

3.1.4. Johannes

3.1.4.1. Symbol: en ørn

3.1.4.1.1. Skrevet som et øyevitne, mindre historie men flere detaljer

3.2. Inneholder fortellinger om Jesus

3.3. Status som hellige skrifter

4. Apostlenes gjerninger

4.1. Skrevet av Lukas

4.2. Fortsettelse av Lukasevangeliget

5. Brevene

5.1. Forteller om hvordan de første kristne levde ut sin kristne tro, og hvordan menighetene fungerte

5.2. Tar opp sentrale kristne tanker, gir ros til menighetene og formaner dem til å leve sammen i kristen nestekjærlighet

5.3. Paulus formaner de kristne til å holde fast på kjærligheten

6. Johannes Åpenbaring

6.1. Forteller at Jesus skal komme tilbake til jorda i all sin pakt og herlighet

6.2. De som tror på Gud, skal få leve i evig fellesskap med ham

6.3. Den siste boka i Bibelen

6.4. Inneholder syner og visjoner om de siste tider

7. Kristendommens hellige skrift

7.1. Handler om menneskers tanker og tro gjennom mange århundrer

8. Kristusmonogram

8.1. Satt sammen av X og P

8.1.1. De to første bokstavene i Kristus på gresk

8.2. Anne Kristin Hagesæther

9. Jesus i Koranen

9.1. Jesus heter Isa på arabisk

9.2. Muslimer ser på Jesus som en stor profet

9.2.1. New node

10. Hvordan en kan forstå bibelen

10.1. Guds ord

10.2. Tolkes ut fra den enkeltes bibelsyn