Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Malux AB by Mind Map: Malux AB

1. Tjänster

2. Förbrukningsartiklar

3. "Normala" artiklar

3.1. EH: Belysning

3.1.1. Nödbelysning

3.1.1.1. Tillbehör och reservdelar

3.1.1.2. Nödbelysningscentraler

3.1.1.3. Piktogram

3.1.2. Handlampor

3.1.2.1. Tillbehör och reservdelar

3.1.3. Vandalbelysning

3.1.4. Undervatten och park

3.1.5. Industribelysning

3.2. AN: Antenner

3.2.1. UHF och VHF

3.2.2. GSM, 3G och 4G

3.2.3. WLAN

3.2.4. M2M

3.3. AN: Alkolås

3.4. AN: Telefoner

3.4.1. Nödtelefoner

3.4.2. Personlarm

3.4.3. Fordonstelefoner

3.4.4. Mobila telefoner

3.5. GS: Installationsmaterial

3.5.1. Kablar

3.5.2. Dosor

3.5.3. Uttag

3.5.4. Strömbrytare

3.5.5. Centraler

3.6. BN: Ljud och bild

3.6.1. Ljud

3.6.1.1. Undervattenshögtalare

3.6.1.2. HLS?

3.6.2. Video

3.6.2.1. HLS?

3.7. EH: Energibesparingssystem

3.8. GS: Datorer

3.8.1. Handdatorer

3.8.2. Operatörspaneler

3.8.3. Ruggade laptops

3.9. GS: Jordningsutrustning

3.9.1. Jordningssystem

3.9.2. Jordklämmor

3.9.3. Spiralkablar

3.10. GS: Mät och reglerutrustning

3.10.1. Ställdon

3.10.2. Barriärer

3.10.3. Displayer

3.10.4. Mätinstrument

3.11. GS: Värmeprodukter

3.11.1. Termostater

3.11.2. Överhettningsskydd

3.11.3. Rumsvärmare

3.12. EH: Passagekontroll

3.12.1. Porttelefoni

3.12.1.1. Svarsapparater

3.12.1.2. Centralutrustning

3.12.1.3. Portregister

3.12.2. Passagesystem

3.13. BE: Tillberhör och reservdelar

3.13.1. Ljuskällor

3.13.2. Batterier

3.13.2.1. Batterier

3.13.2.2. Batteriladdare

3.13.3. Väskor

3.13.4. Verktyg

3.13.5. Fästen

3.14. GS: Signalutrustning och skyltar

3.14.1. Skyltar

3.14.2. Ljud

3.14.3. Ljus

3.15. GS: Roterande maskiner

3.15.1. Likströmstacho

3.15.2. Pulsgivare

3.15.3. Motorer