Utjecaj emotikona na interpretaciju poruka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Utjecaj emotikona na interpretaciju poruka by Mind Map: Utjecaj emotikona na interpretaciju poruka

1. Istraživačka pitanja

1.1. Koliko se često koriste emotikoni?

1.2. Kako emotikoni utječu na shvaćanje poruke?

1.3. Zašto se emotikoni koriste?

1.4. Koja je svrha emotikona?

1.5. Koji emotikoni se najčešće koriste?

2. Ključne riječi

2.1. emotikoni

2.2. interpretacija

2.3. sarkazam

2.4. ironija

2.5. shvaćanje poruke

3. Anketa

3.1. Demografska pitanja

3.2. Svrha korištenja emotikona

3.3. Značenje emotikona

3.4. Učestalost korištenja

3.5. Najčešće korišteni emotikoni

3.6. Interpretacija određenih poruka i osjećaja koji se skrivaju iza emotikona

4. Istraživanja

4.1. Poticanje pozitivnih emocija

4.2. Pojašnjavanje značenja poruke

4.3. Nadoknada neverbalnih znakova

5. Emotikoni na različitim platformama

5.1. Apple

5.2. Google

5.3. Microsoft

5.4. Samsung

5.5. LG

5.6. Facebook

5.7. Twitter

5.8. EmojiOne

5.9. emojidex