αιτίες

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
αιτίες by Mind Map: αιτίες

1. Πρόοδος της επιστήμης- ανάπτυξη τεχνολογίας- υπερπαραγωγή

2. Οικονομικά/πολιτικά συμφέροντα

3. Υλιστική εποχή & κενή ζωή

4. Καταιγισμός διαφημίσεων- ψεύτικες ανάγκες

5. Μείωση ηθικών προσανατολισμών- βάσεων- αξιών

6. Μόδα & τάση αυτοπροβολής

7. Λάθος πρότυπα- μιμητισμός

8. Μείωση ελεύθερου χρόνου

9. Μείωση ουσιαστικών ενδιαφερόντων

10. Αδυναμία ικανοποίησης ουσιαστικών αναγκών