FUNGSI KELUARGA Definisi Keluarga : Keluarga adalah unit asas komuniti. Setiap anggota kelua...

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FUNGSI KELUARGA Definisi Keluarga : Keluarga adalah unit asas komuniti. Setiap anggota keluarga mestilah berusaha untuk mengekalkan kehidupan berkeluarga dengan menjaga kebajikan anggota keluarga. by Mind Map: FUNGSI KELUARGA      Definisi Keluarga : Keluarga adalah unit asas komuniti. Setiap anggota keluarga mestilah berusaha untuk mengekalkan kehidupan berkeluarga dengan menjaga kebajikan anggota keluarga.

1. Bantuan atas talian, sila rujuk :http://www.kpwkm.gov.my/home

2. Fungsi Sosialisasi - Keperluan berinteraksi sesama ahli keluarga seperti makan malam, berbincang masalah atau menonton televisyen bersama bagi mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga.

3. http://www.kpwkm.gov.my/keluarga

4. Laman sesawang Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)

5. Fungsi Ekonomi - Tugas seorang ketua keluarga iaitu ayah untuk mencari nafkah atau rezeki bagi memenuhi keperluan keluarga.

6. Ibu bapa berperanan sebagai pendidikan utama dalam menunjukkan contoh teladan yang baik dalam pembentukan peribadi dan akhlak yang mulia bagi setiap anak dalam sesebuah keluarga.

7. Fungsi agama - Sebagai pendidikan utama bersifat kerohanian menerusi nasihat dan bimbingan untuk membentuk peribadi yang mulia.

8. Fungsi Perlindungan

8.1. Setiap ahli keluarga perlu melindungi keselamatan diantara satu sama lain dalam sesebuah keluarga untuk kehidupan yang aman dan tenteram

8.2. Perlindungan emosi

9. Fungsi Biologi - Sebuah keluarga berfungsi untuk melahirkan zuriat keturunan atau generasi baru bagi mewarisi budaya dalam keluarga agar tidak hilang ditelan zaman.

10. Fungsi Pendidikan