αχ αυτό το χλώριο!

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
αχ αυτό το χλώριο! by Mind Map: αχ αυτό το χλώριο!

1. το ελεύθερο χλώριο

2. ενώσεις του χλωρίου που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή

2.1. χλωρίνη

2.2. χλωρίωση νερού

2.3. εντομοκτόνα

3. ενώσεις του χλωρίου που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία

3.1. βινυλοχλωρίδιο και PVC

3.2. χαρτί

3.3. χλωροφθοράνθρακες

4. ανεπιθύμητες ενώσεις χλωρίου

4.1. διοξίνες

5. πληροφορίες για το άτομό του

6. ενώσεις του χλωρίου στη φύση

7. χημικά όπλα

8. χρειάζεται στα κύτταρα;

9. τώρα έλεγξε τις γνώσεις σου