Team building

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Team building by Mind Map: Team building

1. Why?

1.1. Gần nhau hơn, hiểu nhau hơn

2. When?

2.1. Có vài bạn mới

2.2. Có SN 1 vài người

2.3. Có người mới dành giải

2.4. Lâu rồi không đi :v

3. Lưu ý

3.1. Hát hò

3.1.1. Phố Đồng Me có vẻ rẻ

3.1.1.1. Bông Karaoke

3.1.1.1.1. 890K 1.5h hát

3.1.2. Quẩy mạnh thì mới vui

3.2. Ăn uống

3.2.1. Chọn chỗ cả team ngồi gần nhau được

3.2.2. Có bia uống

3.2.3. Không cần nặng nề chuyện ăn uống

3.2.3.1. Chia sẻ, nói chuyện là chính

3.2.4. Phải đổi chỗ liên tục để chia sẻ nhiều hơn

4. How

4.1. Cafe, trà đá cho mát

4.2. Thứ 6 cả team cùng đi ăn KFC campuchia cũng được