Dyra på gården.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dyra på gården. by Mind Map: Dyra på gården.

1. I,

1.1. New Node

1.1.1. New Node

2. ku

2.1. mor, far og barn

2.1.1. ku

2.1.1.1. sanger og regler

2.1.2. okse

2.1.3. kalv

2.2. mat (fòr)

2.3. Nytte

2.4. verdt å vite

2.4.1. kua i dag

3. høne

3.1. mor, far og barn

3.1.1. høne

3.1.2. hane

3.1.3. kylling

3.2. Matavfall

3.3. kylling

3.4. Verdt å vite

3.4.1. Høna i dag

4. sau

4.1. mor, far og barn

4.1.1. søye

4.1.2. vær

4.1.3. lam

4.1.3.1. Sanger og regler

4.2. mat (fòr)

4.3. Nytte

4.3.1. Sanger og regler

4.4. Verdt å vite

4.4.1. Fakta om sauen

5. gris

5.1. mor, far og barn

5.1.1. purke eller sugge

5.1.2. råne eller galte

5.1.3. grisunge

5.2. mat (fòr)

5.3. Nytte

5.4. Verdt å vite

5.4.1. Grisen i dag.

6. hest

6.1. mor, far og barn

6.1.1. hest

6.1.2. hingst

6.1.3. fole

6.2. mat (fòr)

6.3. Nytte

6.4. Verdt å vite

6.4.1. Hesten i dag

7. geit

7.1. mor, far og barn

7.1.1. geit

7.1.2. geitebukk

7.1.3. killing eller kje

7.2. Mat (fòr)

7.3. Nytte

7.4. Verdt å vite

8. Oppgaver og spill.

8.1. lokus123

8.2. Quiz om dyra

8.3. Regnbuen