กลไกสึนามิ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กลไกสึนามิ by Mind Map: กลไกสึนามิ

1. คลื่นสึนามิเกิดจาก

1.1. เปียกโลกเคลื่อน

1.2. แผ่นดินถล่มใต้น้ำ

1.3. ภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิด

1.4. แผ่นดินไหวใต้ทะเล

2. คลื่นปกติเกิดจาก

2.1. น้ำขึ้นน้ำลง

3. สึนามิเกิดขึ้นที่

3.1. ที่ทะเลอินเดียปี 2004

3.2. ที่ญี่ปุ่นปี 2011

4. การป้องกันสึนามิ

4.1. กำแพงกั้นทะเล

4.2. ร่องน้ำเพื่อเบี่ยงทางน้ำ

5. ความอันตรายของสึนามิ

5.1. เห็นได้ยาก

5.2. เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 500 ไมล์ต่อชั่วโมง

5.3. สึนามิสูงได้ถึง 100 ฟุด