Tema: ________________ dalam Sayang Ayah oleh Omar Mamat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tema: ________________ dalam Sayang Ayah oleh Omar Mamat by Mind Map: Tema: ________________ dalam Sayang Ayah oleh Omar Mamat

1. Persoalan 1: Tanggungjawab Guru

1.1. Bukti

2. Persoalan 2: Pergolakan dalam rumahtangga

2.1. Bukti

3. Persoalan 3: Penderaan Terhadap Kanak-kanak

3.1. Bukti