PM Championship 2017 WBS

WBS projektu PM Championship

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PM Championship 2017 WBS by Mind Map: PM Championship 2017  WBS

1. 1.2. zajištění dostatečného množství finančních prostředků na realizaci PMC

1.1. Dokončit:

1.2. Popis balíku

1.2.1. Seženeme sponzory na projekt min. 3

1.2.1.1. Budou dodrženy nasmlouvané podmínky se sponzory

1.2.1.2. V porotě bude min.1 člen za komerční sféru

1.2.1.3. Budou zajištěny ceny pro výherce

1.2.2. Sledování čerpání financí

1.2.2.1. Vedeny záznamy o čerpání financí

1.2.2.2. Shromažďování dokladů

1.2.3. Vytvořit balíčky na fundraising

1.2.3.1. Bude vypracována dokumentace projektu pro SPŘ - žádost o finance

1.2.4. Vytvořen rozpočet

1.2.4.1. Vytvořeny 3 varianty rozpočtu- opt.,real., pes.

1.2.4.2. Počítat s možností proplacení cestovného, ubytování a stravného pro účastníky finálového kola

1.3. Seznam činností

1.3.1. Sestavit sponzorskou strukturu

1.3.2. Sehnat členy poroty

1.3.3. Sehnat in-kind sponzoring

1.3.4. Sehnat finančnísponzoring

1.3.5. Sestavit sponzorskou smlouvu

1.3.6. Vytvořit tabulku dokladů (učetnictví)

1.3.7. Vytvořit dokumentaci pro SPŘ

1.3.8. Účetnictví

1.3.9. Finance: 15 000 Kč

1.4. Zodpovědná osoba:

2. Další specifikace, zatím nezařazeno

3. Brainstorming: Komunikační kanály, jaké jsou potřeba, s kým je potřeba komunikovat

3.1. Interní komunikace

3.1.1. Agate

3.1.2. IPMA

3.1.3. YC

3.1.4. Projektový tým

3.1.5. SPŘ

3.2. VŠ

3.2.1. Komunikace s vyučujícími

3.2.2. Se studenty

3.2.2.1. Soutěžní týmy

3.2.3. Se studentskými organizacemi

3.2.4. Vedení VŠ

3.2.5. Zapojené

3.2.6. Oslovené

3.2.7. Sjednání prostor

3.3. Sponzoři

3.3.1. Firmy z PM

3.3.2. Potenciální zaměstnavatel

3.3.3. MŠMT

3.3.4. ESF

3.3.5. Sponzoři z jiné oblasti než PM

3.3.6. Sorudo

3.4. Porota

3.4.1. Zástupce SPŘ

3.4.2. Sponzor

3.4.3. Akademik

4. Pomocné co je potřeba udělat

4.1. Před zahájením soutěže

4.2. 1. kolo soutěže

4.2.1. Licence

4.2.2. Propagaci

4.3. 2. kolo soutěže

4.3.1. Vybrané týmy z kvalifikace

4.3.2. Case study

4.3.3. Prostory pro konání

4.3.4. Porotce

4.3.4.1. akademici

4.3.4.2. komerční sféra

4.3.5. Ceny pro výherce

4.3.6. Proplácení cestovného, ubytování, stravování soutěžících ??

5. 1.1. Zajištěny soutěžní týmy z VŠ v ČR

5.1. Dokončit: 1.2.12

5.2. Bude získáno min. 5 týmů, z toho min. 3 budou z různých univerzit

5.3. Budou osloveny všechny veřejné vysoké školy v ČR

5.4. Bude probíhat komunikace s učiteli projektového řízení

5.4.1. Vytvořen seznam (vstřícných) učitelů PM

5.4.2. V porotě bude min. jeden učitel PM za akademickou obec

5.5. Budou vytvořeny komunikační kanály se školami pro jejich možné kontaktování příští roky

5.6. Zajištěna propagace PMc

5.6.1. Získat spolupráci vybraných VŠ v ČR

5.6.2. Vyhledat a nechat schválit členy do poroty

5.6.3. Oslovit a získat schválené členy do poroty

5.6.4. Vytvořit propagační materiály

5.6.5. Zbořit jazykové bariéry

5.6.5.1. Slovník pojmů

5.6.5.2. Ukázkový test

5.7. Seznam činností

5.7.1. oslovit školy

5.7.1.1. zjistit kontakty na učitele PM na veřejných VŠ

5.7.1.2. rozeslat mail s nabídkou účasti v soutěži

5.7.1.3. udržovat komunikaci se školami

5.7.1.3.1. vytipovat ty nejvstřícnější pro další spolupráci

5.7.1.3.2. hýčkat ty nejvstřícnější ;-)

5.7.1.3.3. vymyslet další formu spolupráce

5.7.1.3.4. web - partnerské školy

5.7.2. zajistit porotce

5.7.2.1. nabídnout učitelů PM být členem poroty pro 2. kolo

5.7.2.2. stanovit kriteria výběru

5.7.2.3. vybrat porotce, pokud se jich přihlásí víc

5.7.3. propagace

5.7.3.1. vytvořit propagační leták

5.7.3.2. rozdistribuovat propagační leták na školy

5.7.3.3. info na webu

5.7.3.4. FB stránka/skupina?

5.7.4. zajistit soutěžní týmy

5.7.4.1. vytvořit přihlašovací databázi

5.7.4.2. vytvořit mail pro studenty

5.7.4.3. poslat mail pro studenty učitelům s žádostí o přeposlání

5.7.4.4. komunikovat se studenty

5.8. Zodpovědná osoba: Jana

5.9. finance

5.9.1. letáčky

6. 1.3. První kolo uspořádáno

6.1. Dokončit:

6.2. Popis balíku

6.2.1. Distribuce licencí mezi studenty

6.2.2. Licence

6.2.2.1. Navázat spolupráci se společností, která uděluje licence

6.2.2.2. Získat soutěžní licence

6.2.2.3. Minulý rok 17,50

6.2.2.4. registrují se, pak se jim pošle link s heslem a loginem, pak vyplní test a výsledky se pošlou organizátorovi na mail

6.2.2.5. Z každé školy se bere nejlepší tým, ve Finsku měli 7 týmů

6.3. Seznam činností

6.3.1. Získat kontakt na testovací společnost

6.3.2. Domluvit podmínky nákupu licencí se společností

6.3.3. Zjistit informace a podmínky, distribuce ukázkových otázek

6.3.4. Nakoupit licence pro soutěžní týmy

6.3.5. Informovat soutěžní týmy o podmínkách soutěže

6.3.6. Distribuovat licence soutěžním týmům

6.3.7. Vyhlášení výsledků 1. kola

6.3.8. Předání informací o úspěsnosti týmů vyučujícím PM

6.4. Zodpovědná osoba: Alenka

7. 1.4. Druhé kolo uspořádáno

7.1. Dokončit:

7.2. Seznam činností

7.2.1. Zajištění prostor na konání 2. kola

7.2.1.1. Průzkum možných prostor a sestavení seznamu

7.2.1.2. Oslovení vlastníka prostor a následná komunikace

7.2.1.3. Finální domluva s vlastníkem prostor

7.2.1.4. Příprava prostor pro samotnou realizaci

7.2.2. Příprava společenského večera

7.2.2.1. Program

7.2.2.1.1. Stanovení směru večera (tématu)

7.2.2.1.2. Příprava rekvizit

7.2.2.1.3. Realizace programu

7.2.2.2. Prostory

7.2.2.2.1. Průzkum možných prostor a sestavení seznamu

7.2.2.2.2. Oslovení vlastníka prostor a následná komunikace

7.2.2.2.3. Finální domluva s vlastníkem prostor

7.2.2.2.4. Příprava prostor pro samotnou realizaci

7.2.2.3. Technika

7.2.2.3.1. Sestavení seznamu potřebné techniky

7.2.2.3.2. Schánění techniky

7.2.2.3.3. Instalace techniky

7.2.2.4. Občerstvení a pití

7.2.2.4.1. Kalkulace nejvýhodnější varianty občerstvení

7.2.2.4.2. Příprava občerstvení (nákupy vs. objednání)

7.2.2.4.3. Příprava na místě

7.2.2.4.4. Úklid

7.2.3. Kontrola zda byla zajištěna porota

7.2.3.1. Komunikace se zajištěnou porotou

7.2.3.2. Zajištění servisu pro porotu

7.2.3.2.1. Oběd

7.2.3.2.2. Ubytování

7.2.3.2.3. Doprava

7.2.3.3. Poděkování za účast

7.2.3.4. Zhodnocení akce

7.2.4. Zajištění programu během 2. kola soutěže

7.2.4.1. Občerstvení a pití

7.2.4.1.1. Kalkulace nejvýhodnější varianty občerstvení

7.2.4.1.2. Příprava občerstvení (nákupy vs. objednání)

7.2.4.1.3. Příprava na místě

7.2.4.1.4. Úklid

7.2.4.2. Materiály pro účastníky

7.2.4.2.1. Tisk

7.2.4.2.2. Rozdání

7.2.4.3. Technika

7.2.4.3.1. Sestavení seznamu potřebné techniky

7.2.4.3.2. Schánění techniky

7.2.4.3.3. Instalace techniky

7.2.5. Case study

7.2.5.1. Oslovit externí schválené společnosti, které by mohli vytvořit case study

7.2.5.2. Získat case study

7.2.5.2.1. Otestování case study na vybraných členech YPMG

7.2.5.2.2. Zapracování úprav

7.2.5.3. Poděkování a zhodnocení průběhu

7.3. Zodpovědná osoba: Kuba

8. Propagace

8.1. Dokončit:

8.2. Koordinování tvorby propagačních materiálů

8.3. Zodpovědná osoba:

9. Administrace projektu

9.1. Schůzky týmu

9.2. Kontrola

9.3. Komunikace se zainteresovanými stranami

9.3.1. Reporting

9.4. Tvorba dokumentace

9.5. atd.

9.6. Spolupráce s ostatními YC

9.6.1. facebook

9.6.2. e-mailová komunikace

10. Odpovědi od Essi

10.1. Do finálové kola postují nejlepší týmy ze škol, takže ve Finsku měli minulý rok 5 týmů, aby byl zachovaný koncept, tak bychom se toho měli držet

10.2. Meeting room

10.3. Finálové kolo probíhalo ve škole

10.4. Počítače si měli přinést sami, v místnosti měli k dispozici papíry a tužky, prezentovat výsledek měli v ppt

10.5. Logo PMCh možná převezmeme z Finska

10.5.1. Převzali bychom anglickou verzi loga

10.6. Porota, je během celého dne, ale nezasahuje do práce ani nekomunikuje se soutěžícími, mohlo by dojít k ovlivnění řešení týmů, když by porotci komunikovai s porotci a nechali si radit

10.7. časový plán na webu YPMG

10.8. Porotci představí Case Study, každému týmu zvlášť 15 minut, Pak předseda poroty, z firmy, která dodala case study, dával ostatním porotcům informace k případové studii, co bylo myšlenkou, jaká jsou dodatečná data atd., aby věděli, jak ji mají hodnotit

10.9. jídlo

10.9.1. snídaně, svačiny, oběd a odpolední svačinu, během toho bylo i občerstvení (pití, atd)

10.10. Dříve stejný den, jako se konala soutěž, teď to měli spojení s PM dny IPMA, takže vyhlášování probíhalo tam

10.11. Velká místnost pro porotce a vyhodnocení soutěže

10.12. Komunikace se školy "get them exited" používat relationship management, mají pocit, že jsou součástí projektu, a mají možnost projekt ovlivnit.

10.13. Sehnat někoho, kdo by měl záškytu nad PMCh, měl by to být někdo známý

10.14. distribuce licencí

10.14.1. týmy se přihlásí přes webové rozhranní

10.14.2. pak se jim automaticky pošle link na test i s přihlašovacími údaji

10.14.3. Výsledky testů posílají e-mailem Essi

10.14.4. Výsledky se davájí do tabulky, pokud chtějí vyučující výsledky testů, zašlou se jim

10.14.5. Essi zjistí, jestli webové prostředí pro distribuování odkazů na testy bude zpřístupněné i nám, nebo si budeme muset vymyslet vlastní

10.15. Cena licencí

10.15.1. Minulý rok platili 17,50

10.15.2. Samuli by měl kontaktovat firmu a domluvit se s ní na podmínkách licencí pro všechny YC, Než budeme potřebovat kupovat licence, tak bychom měli vědět, kolik za ně budeme platit

10.16. Diskutovali jsme možnost tvorby materiály pro nové země, které se zapojí do PM Championship, aby všechny informace byli na jednom místě srozumitelně pro nové země

10.17. Odpovědi na některé otázky, dostaneme během měsíce, nicméně, nápad s jednotným logem soutěže se jim líbil :)